Reactie

afbeelding

"De regering houdt vast aan haar besluitvorming. Verder betekent dit niets", zegt Manu Claeys van de actiegroep stRaten- generaal. "Uit de openbare onderzoeken in aanloop van een bouwvergunning zal pas blijken wat de impact is voor Antwerpen. Volgende week dienen de actiegroepen klacht in bij de ombudsman om te wijzen op partijdigheid en fouten in het onderzoek. En dan is er nog de stilaan onoverzienbare berg van inbreuken op de voorbije procedures die we alle zullen aankaarten bij de Raad van State."