ring

Het is dramatisch gesteld met de luchtkwaliteit in de Antwerpse binnenstad. Elke inwoner van de stad kon die stelling al bevestigen, maar een nieuw onderzoek brengt de situatie van de luchtkwaliteit nu ook in beeld. Dat schrijft De Morgen.

Die metingen leverden nu deze kaart op . De straten waar relatief weinig roetdeeltjes de lucht vervuilen krijgen een groene of gele kleur mee. Dramatischer is het gesteld in straten die oranje of rood zijn ingekleurd.

De Antwerpse actiegroepen Straten Generaal en Ademloos dienen vandaag een klacht in tegen Oosterweel bij de Raad Van State. Volgens de actiegroepen zijn er verschillende juridische fouten gemaakt bij het opstellen van het Milieu-Effecten-rapport. Dat rapport bestudeert de milieueffecten van de verschillende mobiliteit tracés. Zo zouden de alternatieven, zoals Meccanoplan, niet correct bestudeerd zijn. Ze trekken dan ook met een lijvig dossier naar de Raad Van State.

 

lezersbrieven

nvdr: Deze lezersbrief werd helaas zwaar ingekort in GvA, de pointe komt er zo slechts zwakjes uit terwijl het doel van dat overkappingsonderzoek zelfs niet wordt weergegeven. In feite is het zelfs misleidend want er zijn nu mensen die geloven dat ‘Ringland het gehaald heeft’.
Daarom publiceren wij de brief integraal zoals hij ook naar onze redactie verstuurd werd:

Tags: 

De intendant die de overkapping van de Ring zal onderzoeken moet daarvoor de nodige vrijheid krijgen. Zonder te moeten vasthouden aan het Oosterweeltracé. Dat vragen Ringland, Ademloos en StRaten-Generaal, samen met twee ingenieurs. Ze eisen in een charter dat de intendant de volledige overkapping onderzoekt ook in combinatie met alternatieve tracés zoals Oosterweel- Noord en Meccano.

afbeelding

Piryns (Groen) wil dat vervuilende wagens worden geweerd van Ring 

 Antwerpen voert in 2016 een lageemissiezone (LEZ) in binnen de Antwerpse Ring. Het opzet is om vervuilende wagens te weren. Freya Piryns (Groen) wil dat vanaf 2025 de Ring ook binnen die zone valt. “Een LEZ die de vervuiling door de Ring negeert, is redelijk absurd.”
 

Tags: 

afbeelding

Volgens oppositiepartij Groen heeft de Vlaamse Regering de overkapbaarheid van de Antwerpse ring verkeerd voorgesteld aan de bevolking. 'Uit de Oosterweel-plannen die nu voorliggen blijkt niet dat overkapping KAN, wel dat het MAG', klonk het, en dat zijn twee verschillende dingen. Milieu-minister Schauvlieghe en de meerderheidspartijen reageerden geïrriteerd. Zij vinden dat er wel ernstig rekening is gehouden met de bezwaren en de verzuchtingen van de bevolking. Enkele fragmenten uit het debat vanmiddag in de Commissie van het Vlaams Parlement.

Tags: 

Pages