ring

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Gisteravond verzamelden ruim 500 mensen voor een informatieavond van StRaten-Generaal en Ademloos, die zich zoals bekend blijven kanten tegen het BAM-tracé voor het sluiten van de Antwerpse Ring. Waren dat nu allemaal mensen die TEGEN alles zijn? De indruk ontstaat dat er wel veel NEEN wordt gezegd dezer dagen: TEGEN de BAM, TEGEN de foor op het Zuid of op Spoor Oost, TEGEN Tomorrowland, en zo kunnen we doorgaan. Maar er lijkt ook iets anders aan de gang: mensen zijn voor de velo, voor leefbaarheid, schone lucht en Open Ruimte, voor duurzame mobiliteit.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De informatie avond van stRaten-generaal en Ademloos lokte, woensdagavond meer bezoekers dan ooit naar de Horta, terwijl op TV voetbal geprogrammeerd stond. De indruk, op sociale media, dat ‘de Antwerpenaar’ kwaad is, klopt. Het waren goede presentaties en op het eind van de avond straalde iedereen optimisme uit, van ‘we zijn goe bezig en geven er een lap op’.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hieronder een uittreksel uit de kennisgevingsnota plan-MER A102/R11bis die momenteel ter inspraak voorligt. In dat uittreksel stelt studiegroep Antea, dezelfde groep die het plan-MER maakt voor Oosterweel en alternatieven, op p.23 dat een regeringskeuze voor de Oosterweelverbinding NIET COMPATIBEL is met het overkappen van de ring ten noorden van het knooppunt Antwerpen-Oost.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering wil de brug van de Antwerpse ring over het Albertkanaal vervangen door een tunnel, ter verfijning van het BAM-tracé voor de Oosterweelverbinding. Dat schrijven Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws woensdag. Actiegroep stRaten-generaal noemt het idee "een belangrijke mentale omslag op politiek niveau", maar waarschuwt ervoor dat bij een dergelijke constructie het grootschalig overkappen van de Antwerpse ring nog steeds onmogelijk zou blijven.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ballonnetje in de krant vandaag om BAM te redden van de vernietigende commentaar wat betreft luchtkwaliteit in Merksem/Deurne/A'pen Noord ... Echter, een tunnel enkel onder het kanaal zal Merksem/Deurne/A'pen Noord niet redden, àls je er al geraakt met de helling. Alleszins blijven er te veel én te ingewikkelde op&afritten met BAM. Dat màg je niet overkappen van Europa.

 

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bron: Gazet van Antwerpen
 

ANTWERPEN - Op vraag van de Antwerpse sp.a ligt een belangrijke aanpassing aan het BAM-tracé op de tafel van de Vlaamse regering, zo meldt Gazet van Antwerpen. De brug van de Antwerpse Ring over het Albertkanaal zou worden vervangen door een tunnel. Ook de ingraving van andere delen van de Oosterweelverbinding wordt onderzocht.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De politiek zal ons wel altijd blijven verbazen. Sinds het voorjaar van 2010 zagen we nauwelijks iets bewegen in het dossier van Oosterweel.
En zie, nu de barometer signaleert dat er vrijdag een beslissing kan vallen in de schoot van de Vlaamse regering, valt het nieuws ineens uit de hemel.
Horizontaal staat de Ring nog steeds stil, maar verticaal beweegt er van alles. De brug over het Albertkanaal wordt een tunnel, zo vernemen we. Ook aan andere onvolkomenheden van het BAM-tracé wordt nog gesleuteld.

Pages