ring

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De actiegroep Ademloos trekt aan de alarmbel. Het Rivierenhof wordt opnieuw bedreigd door de Oosterweelverbinding.

Een ingenieursbureau onderzoekt de mogelijkheid om de Ring te verbreden voor het geval de aanleg van A102 en R11bis niet haalbaar zou zijn. Een aantal nieuw aan te leggen rijstroken zouden door het Rivierenhof lopen. "Dit is een back-upplan van de Vlaamse regering", aldus Ademloos dat op woensdag 16 oktober om 20u een infoavond organiseert in zaal Horta, Hopland 2, Antwerpen. www.ademloos.be

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat de beslissing van Antwerpen om een lagere emissiezone in te voeren mager onderbouwd is en weinig doorgepraat met de betrokken Antwerpenaars. Een moderne beleidsconsensus over zo'n groot probleem zou gebaseerd moeten worden op de beste kennis en zou er moeten komen via overleg tussen de verschillende disciplines, inclusief de medische wetenschap. Niet na één advies vanuit één discipline (transport).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlinderwijs kiest voor Kiel als tijdelijke oplossing

In de oude jeugdherberg Opsinjoorke op het Kiel komt vanaf 1 september een basisschool. Vlinderwijs, een nieuwe scholengroep, zal er minstens één schooljaar les geven. Er komt ook een kinderdagverblijf.

Vlinderwijs is een relatief nieuwe scholengroep. Hij heeft een vestiging in Stabroek en opent het nieuwe schooljaar ook een school in Berendrecht. En nu dus op het Kiel in de Eric Sasselaan.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Antwerpse Freinetschool De Kring krijgt met 5,3 miljoen euro het grootste deel van het geld dat de Vlaamse regering heeft vrijgemaakt om bijkomende plaatsen te creëren in het onderwijs. Maar dat bedrag is voor de uitbreiding van de school. En daar wringt het schoentje want Volksgezondheid heeft de school officieus al een negatief advies gegeven door de aanwezigheid van fijn stof.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Als het van Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu afhangt, dan moet er geen extra wegcapaciteit gecreëerd worden op de Antwerpse ring.

Volgens de organisaties zal de Oosterweelverbinding alleen maar voor een hogere CO2-uitstoot zorgen. "En dat terwijl de CO2-uitstoot van ons land net met 21 procent naar beneden moet", klinkt het bij de milieuactivisten.

Greenpeace en de Bond Beter Leefmilieu gaven studiebureau Transport & Mobility Leuven de opdracht om de effecten van de uitbreiding van de Antwerpse ring op het milieu te bestuderen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een bredere Brusselse ring of de nieuwe Antwerpse Oosterweelverbinding vallen niet te rijmen met de Europese klimaatdoelstellingen. Studiebureau Transport & Mobility Leuven (TML) onderzocht in opdracht van Bond Beter Leefmilieu en Greenpeace de CO2-impact van beide controversiële infrastructuurprojecten (1). Uit de studie blijkt duidelijk dat inzetten op meer weginfrastructuur niet overeenstemt met een verantwoord klimaatbeleid.

Pages