Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vrijdag kwam de Vlaamse Regering naar buiten met het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Het Groenboek bevat de belangrijkste krijtlijnen voor een nieuwe lange termijn beleidsvisie op de Vlaamse ruimtelijke ontwikkeling en is de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV, 1997). Ondanks alle goede voornemens uit het RSV blijft de verharding en versnippering razendsnel toenemen, in de eerste plaats door ondoordachte woningbouw.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Fiets maar eens rond: een groot gazon met enkele struikjes op enkelhoogte, en dat alles omgord door een potige Bekaertdraad, het lijkt het tuinideaal van velen. Een kale boel. Maar de argumenten tegen bomen zijn bekend: ze nemen licht weg, belemmeren het uitzicht, en wat een viezigheid zeg, die bladeren in de herfst. Het meest absurde bezwaar hoorde ik ooit van een collega: wat een lawaai die snertbomen maken als het waait! Omleggen die boel.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Meer autovrije centra en fietspaden, meer groen en natuur, meer lokaal geproduceerde elektriciteit en werken dichterbij huis. Dat is wat de Vlaming wil. En de Vlaming wil ook dat er niet meer gebouwd wordt in overstromingsgevoelige gebieden. De enquête ‘Ruimte voor Morgen’ leert ons dat Vlamingen veel groener en progressiever denken dan de meeste van onze politici.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een grote meerderheid van de Vlamingen is bezorgd over het verdwijnen van de open ruimte op het platteland. Dat blijkt uit een enquête waarin gepeild werd hoe Vlaanderen er in 2050 zal uitzien. 77 procent van de ondervraagden hoopt verder dat werk, sport, scholen en winkels dan dichter bij huis kunnen én rekent erop dat de auto minder dominant zal zijn door grote investeringen in het openbaar vervoer.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vorige week bekrachtigde het Vlaams parlement de tussentijdse herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Dat is geen goed nieuws voor de nu al problematische ruimtelijke inrichting van Vlaanderen. Het herzieningsvoorstel voorziet vooral meer ruimte voor harde activiteiten. Zo kunnen er nog eens 6.000 ha nieuwe bedrijventerreinen bijkomen in Vlaanderen, hoewel er nog duizenden hectaren ongebruikt bijliggen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vlaanderen uitbouwen tot een groen en dynamisch stedengewest, is één van de doorbraken van het toekomstproject Vlaanderen in Actie. Onder het motto 'Samen denken over de Vlaamse Ruimte' ging vorige week vrijdag de VIA-rondetafel “groen stedengewest” van start. In 14 werkgroepen werd gebrainstormd over hoe Vlaanderen er in 2050 moet uitzien. Door out of the box en los van huidige belangen of procedures na te denken, kwamen heel wat interessante denkbeelden naar boven.