ruimtelijke ordening

De federale regering besliste in het kader van de begrotingsopmaak dat wie een salariswagen krijgt, die voortaan ook figuurlijk kan parkeren. In ruil voor extra “loon zonder rechten”. Wie die wagen niet moest en tot voor kort gedwongen werd om er een parkeerkaart of garage voor te kopen, is er vast blij mee. De politiek geeft nu duidelijk aan dat de keuze van destijds niet de juiste was. Maar de oplossing is alleen gericht op wie een salariswagen heeft en niet op de duizenden werknemers en ambtenaren die hun trein- of busabonnement betaald krijgen door de werkgever.

Critici missen ambitie in plan Schauvliege voor ‘betonstop’ 

 

Hoe halen we de baksteen uit onze maag en redden we de open ruimte? Minister Schauvliege spiegelt een ‘betonstop’ voor tegen 2050. Weinig ambitieus, vinden critici. ‘Als we de burger mee willen krijgen, sluiten we best nu al territoriale pacten af’, vindt professor Georges Allaert.

 

‘In Vlaanderen wordt averechts beleid gevoerd ten aanzien van openbaar groen.’ Jimmy Kets

 

Als Hollander dacht ik altijd dat België zo groen was. Ik verfoeide het platte Nederland met de industrieterreinen rond de snelweg, de natuurgebieden met overal afvalbakken en afrasteringen, de planologische controledwang en de neiging om tot op de meter te bepalen waar de natuur haar gang mag gaan. Natuur voelt minder als natuur als er een hek omheen staat.


Maartje Luif, schrijfster en columniste

 

Pages