Saeftinghedok

De Raad van State heeft dinsdag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen op de Linkerscheldeoever gedeeltelijk vernietigd, na een klacht van inwoners van de Beverse dorpen Doel en Ouden Doel. De uitspraak is een gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie op 21 juli, dat stelt dat de natuurcompensatieplannen in het RUP niet overeenstemmen met de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn.

Raad van State blokkeert deel van uitbreiding Antwerpse haven

 

De Raad van State heeft dinsdag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de uitbreiding van de haven van Antwerpen op de Linkerscheldeoever gedeeltelijk vernietigd, na een klacht van inwoners van de Beverse dorpen Doel en Ouden Doel.

 

Als niemand de miljardeninvesteringen durft te evalueren, zullen we volgens Geert Noels met het Saeftinghedok in dezelfde val lopen als met het Deurganckdok. Dat zegt de econoom in De Standaard.

 

Geert Noels, de hoofdeconoom van Econopolis, pleit in een opiniestuk voor een kritische analyse van grote investeringen in de haven van Antwerpen. Volgens hem stelt niemand zich nog vragen over het ‘axioma’ dat de haven een groeimotor van de Belgische economie is. Niet de containertrafiek maar de maakindustrie is de motor geweest van de welvaart, zegt hij.

De burger zal dus mogen meedenken over het Saeftinghedok in de hoop dat er een maatschappelijk draagvlak voor dit megaproject wordt gevonden. De overigens zeer achtbare transporteconoom Prof. Van de Voorde laat niet na om zijn liefde voor het Saeftinghedok te belijden met als mantra jobs en het aantrekken en behouden van de grote rederijen.

Tags: 

De inwoners van het polderdorp Doel kijken weer hoopvol naar de toekomst. Dat bleek vandaag op de 42e Scheldewijding in Doel. Hét moment waarop iedereen met een hart voor Doel zich toont. Meer dan ooit geloven ze in de mogelijkheden van het Scheldedorp. Vanmorgen startten de Doelse Feesten met een muzikale optocht.

 

Het lijkt na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie definitief over en out voor het plan van de Vlaamse regering om via een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan een nieuw containerdok in de Antwerpse haven mogelijk te maken.

 

Het Europees Hof van Justitie vindt dat de natuurcompensatieplannen rond het Antwerpse havencomplex op de linker Scheldeoever niet overeenstemmen met de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn.

Tags: 

Pages