schepen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Steun voor verminderde uitstoot van schepen onder TEN-T-programma van de EU

Een project om verontreinigende uitstoot van schepen die in havens aanmeren, te verminderen wordt voor meer dan 3 miljoen EUR medegefinancierd uit het TEN-T-programma van de EU. Het project wordt uitgevoerd in Denemarken, Zweden, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk en zal de mogelijkheid onderzoeken om schepen aan te sluiten op elektrische stroomvoorziening aan land om de noodzaak voor eigen hulpmotoren aan boord te omzeilen.