Sint-Annabos

Met deze warme dagen ontdekken heel wat Antwerpenaren het Noordkasteel als een groene en verfrissende long. Toch wel spijtig dat dit gebied, samen met 100 hectaren Sint-Annabos, zal verdwijnen als men de Oosterweelverbinding via het BAM-tracé realiseert, alle overkappingsintendanten ten spijt.

En dit terwijl er een wetenschappelijk onderbouwd, eenvoudig alternatief op tafel ligt, met name het haventracé, waarvoor dergelijke zwaar nadelige ingrepen niet nodig zijn. Dit is indertijd nog bestudeerd door het internationale studiebureau ARUP-SUM met geld van de belastingbetaler.

nvdr:  8.500m² , minder dan 1% van het Sint-Annabos zou gecompenseerd worden in Mortsel! 
Dit is een toppunt van cynisme. Het Sint-Annabos, bufferbos van 100 hectare tussen bewoning en chemische industrie, havenactiviteiten en tienduizenden camions, wordt gekapt voor Oosterweelverbinding en de compensatie gaat voor een peulschil naar Mortsel, ter buffering van het zicht op het zigeunerterrein. 8.500m² !!

Wat een cynisme. Verbaas u met ons.

Mortselse Groen-raadsleden solidair met Antwerpenaar en tegen boscompensatie in Mortsel voor kappen Antwerps St. Annabos

Groen Mortsel tegen boscompensatie in Mortsel voor kappen Antwerps St. Annabos.

 

De Mortselse gemeenteraad van 24 mei 2016 keurde een overeenkomst tussen BAM en stad Mortsel goed om een deel van het St. Annabos te compenseren in Mortsel wanneer dat bos moet gekapt worden voor de aanleg van de Oosterweelverbinding. Het gaat over 9000 m2 (iets minder dan 1 ha dus) dat in Mortsel aangeplant zou worden tussen woonwagenterrein en Fort 3.

Oosterweel en Sint-Annabos

 

je weet niet: zal je weer eens

om de bomen treuren of toch

maar om de mens

 

Koning Auto gaat een bos

verscheuren indien alles

loopt naar wens

 

naar wens van de regering

en de heren met portefeuille

en hun pens

 

je zal om mens en bomen treuren:

ze scheiden heeft geen zin, je ziet

het zo gebeuren, het kleinste

bos is een begin

 

Pages