Sint-Annabos

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Beste,

 

Mag ik je uitnodigen voor onze 2de actie “Geen gesmos in het Sint-Annabos! Symbolische opruimactie zwerfvuil” op zondag 11 maart van 10 tot 12u30?


Op 29 januari verzamelden 26 vrijwilligers van Natuurpunt WAL en Ademloos 36 vuilniszakken en 1 m³ ijzer sluikstort uit een klein stukje van Sint-Annabos.

Daarmee is het bos nog steeds niet verlost van het sluikvuil dat ‘recreanten’ en sluikstorters er achter laten!

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Sint-Annabos is een waardevol bos met een enorme sociale functie, voor mensen van Linkeroever, maar ook voor mensen die van veel verder komen.

Wegens de plannen met de Oosterweelverbinding wordt het bos zo goed als niet meer beheerd en ontstonden op verschillende plaatsen in het bos sluikstortjes.

 

Natuurpunt WAL en Ademloos gingen op 29 januari aan de slag om de meeste rotzooi rond het afgebroken "witte huis" op te ruimen.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Geen gesmos in het St-Annabos! Symbolische opruimactie zwerfvuil zondag 29-01-2012
 
Mag ik je uitnodigen voor onze actie “Geen gesmos in het St-Annabos! Symbolische opruimactie zwerfvuil” op zondag 29 januari van 10 tot 12u30
 
Het Sint-Annabos in Antwerpen LO is geen waardeloos bos zoals de voorstanders van de Oosterweelverbinding willen laten geloven.
Het klopt wel dat er op bepaalde plaatsen sluikstortjes ontstaan.
Daar zijn de ‘recreanten’ in de eerste plaats en niet de overheid verantwoordelijk voor.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op de laatste dag van het jaar leggen wij een aantal bekende Antwerpenaars zes vragen voor over hun geliefkoosde stad. Wat is voor hen hét moment van 2011 en welke wensen hebben ze voor 2012? Altijd interessant om hun antwoorden even met uw eigen mening te vergelijken. Veel leesgenot en vooral: een heerlijk nieuw jaar gewenst! Wat was voor u de belangrijkste gebeurtenis van het jaar in Antwerpen? Wat wenst u de stad toe voor 2012? Wat is voor u de mooiste herinnering aan Antwerpen in 2011? Wat wil u volgend jaar in de stad zeker niet missen?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

 

De klank van de bevrijding

 

Dig me a Hole

Swingmuziek dichtte in haar hoogdagen de kloof tussen blank en zwart en man en vrouw, werd vervolgens uitgespuwd, en werkte zich de jongste jaren in een frisser gedaante weer helemaal op. Nu de grote hype enigszins afneemt, trekken vooral meidengroepen de lijn nog succesvol door. Aan het roer van de Belgische meidenswing staan zonder twijfel de drie juffers van The Jacquelines.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In september lieten we jullie al weten dat de ‘natuurwaardeverkenner’ online stond. De natuurwaardeverkenner is een online rekeninstrument dat VITO, Departement LNE en Universiteit Antwerpen ontwikkelden en heeft als doel de economische waarde van natuur te berekenen. Op 11 oktober organiseerde de BBL een vorming in verband met de natuurwaardeverkenner. De vorming bestond uit een toelichting van het instrument door Tanya Cerulus van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) en de toepassing op een voorbeeldcase.

Pages