slachthuissite

Plankaart van het voorontwerp masterplan

Damcomité bezorgd over ontwikkeling van hun wijk, stadsbestuur betreurt houding van buurtbewoners 

 

Het Damcomité laat zich kritisch uit over de aangepaste plannen van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok. “Aan de grote bezorgdheden van de buurt is nog niets gedaan”, zegt Gerlinde Van Geert van het Damcomité.

Voorontwerp voor bouw van 2.000 nieuwe wooneenheden wordt deze week goedgekeurd 

 

Tweeduizend nieuwe woningen en bijna 46.000 vierkante meter aan groen en pleinen. Zo moet de nieuwe woonwijk, met onder meer een school en een dienstencentrum, op de Slachthuissite in de wijk Dam er over ruim tien jaar uitzien. Vrijdag keurt het college het voorontwerp wellicht goed.
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Damcomité zit graag vanaf begin mee aan tafel

De bewoners van de wijk Den Dam willen inspraak in de ontwikkeling van de Slachthuissite en dit al van in het begin. De stad start deze zomer met een projectdefinitie voor dit terrein.

Omdat de eigenaars van de Slachthuissite de vorige projectdefinitie hadden afgewezen, is de stad Antwerpen op zoek naar een nieuwe invulling. Die zal dan worden voorgelegd aan de eigenaars en daarna in een ruimtelijk uitvoeringsplan worden gegoten. "Pas dan zullen de bewoners worden betrokken", zegt Simon-Peter De Landtsheer van het Damcomité.