slibstort

Het Sint-Annabos ligt er verwaarloosd bij. Dat zegt de actiegroep 'Ban de bijl'. Het bos was jarenlang bedreigd, het moest gekapt worden voor de Oosterweelverbinding. Eind september raakte bekend dat het bos toch grotendeels behouden kan blijven.

Een goede zaak, vinden de actiegroepen, maar het bos is nu wel jarenlang niet onderhouden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

update 17-03-2011

nog een voorbeeldje:

Verdwijning bomen aan VII-Olympiadelaan

De bomen aan de Zevende Olympiadelaan in Antwerpen dreigen te verdwijnen. Volgens de plannen van het districtsbestuur moeten ze wijken bij de heraanleg van de straat. Maar dat ziet Groen! niet zitten. De partij verzamelde al een veertigtal bezwaarschriften, en beschuldigt het districtsbestuur ervan dat het via de officiële overheidscommunicatie, de Nieuwe Antwerpenaar, zijn plannen goedpraat op basis van foute gegevens.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

ANTWERPEN/ZWIJNDRECHT. Het Sint-Annabos wordt door de natuurgroeperingen en Ademloos niet los gelaten. Er wordt tegenwoordig kort op de bal gespeeld. In september 2010 verleende Vlaams minister van leefmilieu Joke Schauvliege een milieuvergunning voor de aanleg van een slibstort in het Sint-Annabos en dat wordt door al wie het bos goed kent, een droevig vooruitzicht genoemd. "Als we niets ondernemen, zal het Sint-Annabos plaats moeten ruimen voor een slibstort voor de bouw van de Oosterweelverbinding!