slimme kilometerheffing

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) kwam deze week met een aantal voorstellen om de mobiliteitsknoop te ontwarren, waaronder een slimme kilometerheffing. De maatregel versnelt de evolutie van het wagenpark naar nuluitstoot, gaat files tegen en compenseert de wegvallende inkomsten uit brandstofaccijnzen. Toch kan rekeningrijden pas een succes worden wanneer buitenlanders mee betalen en het aantal bedrijfswagens met tankkaart wordt afgebouwd.

De vervuiler betaalt

Met een nieuw sociaal akkoord kijkt VBO-baas Pieter Timmermans optimistisch naar 2017. Maar hij maakt zich wel zorgen over de Antwerpse mobiliteit.

Vorige week sloten de sociale partners een Interprofessioneel Akkoord (IPA). De werknemers hebben nu uitzicht op een loonsverhoging bovenop de index, de ondernemers zien de loonhandicap in vergelijking met onze buurlanden verminderen van 10% naar 9%. Is dat goed genoeg?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Automobielfederatie Febiac is voorstander van de invoering van een slimme kilometerheffing, op voorwaarde dat deze de bestaande verkeersbelastingen vervangt. Zo’n hervorming zou volgens Febiac het gedrag van de autogebruikers kunnen bijsturen en zorgen voor een vlottere en meer milieuvriendelijke mobiliteit. Febiac vraagt ook dat de overheid thuiswerk stimuleert via een korting op de werkgeversbijdrage.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nog nipt voor het kerstreces hebben de drie gewestregeringen de Definitieve Architectuur goedgekeurd voor de geplande kilometerheffing voor vrachtwagens.
Het document werd voorbereid door de Consultant van de drie Gewesten (Fairway) na de bevraging en publieke marktconsultatieronde in september en oktober 2012.

In het eerste kwartaal van 2013 zal ook de Definitieve Architectuur van het wegenvignet voor lichte voertuigen worden gepubliceerd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Rekeningrijden is eerlijker en democratischer dan het huidige systeem. Het verdeelt immers de kosten voor het onderhoud van de wegen onder de reële gebruikers. “Mensen laten betalen per gebruik is veruit het eerlijkste systeem. Het draagt bovendien bij tot de oplossing van het mobiliteitsprobleem en gaat de luchtvervuiling tegen ”, reageert Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit, Bruno De Lille (Groen) naar aanleiding van de berekeningen van de VAB.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De regering Peeters II gaat de laatste rechte lijn in om haar engagementen waar te maken uit het Pact 2020. Daarin nam de regering zich voor om van Vlaanderen een sociale, economische en ecologische topregio te maken.

Wie de Septemberverklaring van minister-president Kris Peeters beluistert, stelt vast dat ‘sociale’ en ‘economische’ pijlers bovenaan het prioriteitenlijstje van de Vlaamse regering staan. Van ecologische maatregelen is amper sprake. Terwijl de urgentie daar dag na dag toch toeneemt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een slimme kilometerheffing wijzigt wel degelijk het mobiliteitsgedrag van gebruikers, doet het fileleed afnemen en biedt de overheid de mogelijkheid om zijn mobiliteitsbeleid (bij) te sturen. Zo blijkt uit de resultaten van het proefproject “Intelligente Mobiliteit”, uitgevoerd door een consortium van bedrijven, waaronder IBM, NXP, Touring, Mobistar, Magicview, NSL en Transport and Mobility Leuven (TML).

Twee jaar terug presenteerde het consortium de “spits”technologie waarmee een nationale, regionale of lokale overheid zijn mobiliteitsbeleid kan sturen.

Pages