snelheidsbeperking

afbeelding

Yasmine Kherbache, sp.a-fractieleidster in de Antwerpse gemeenteraad en Vlaams parlementslid, vindt dat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts beter meteen actie onderneemt en een proefproject start op de Antwerpse Ring. Dat stelt ze in een reactie op de uitspraak van Weyts dat op basis van een studie blijkt dat een snelheidsbeperking een beperkt negatief heeft op de verkeersdoorstroming.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ze sterven. De fietsende kindjes, de overstekende voetgangers, de roekeloze chauffeurs. Vaak hebben ongevallen een gemeenschappelijke factor: snelheid, té snel. 

Ik ben een fietser in Brussel, niet omdat ik me geen auto kan veroorloven maar gewoon omdat het zo sneller gaat, het zo beter is voor mijn longen en die van de stad en omdat er genoeg alternatieven zijn in de stad.

 

Snelheidsduivels

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

"Investeren in natuur en milieu is investeren in de toekomst”

Deze voormiddag gingen vertegenwoordigers van Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu langs bij Geert Bourgeois en Kris Peeters, de formateurs van de nieuwe Vlaamse Regering. Ze vroegen er onder andere voor meer natuur, ook op wandelafstand, maatregelen om het autoverkeer terug te dringen en een grootschalig energierenovatieprogramma voor gebouwen. 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Geen regen of rukwinden, toch was er gisteren weer de hele dag verkeershinder. De Brusselse Ring werd een tijdlang afgesloten na drie ongevallen. Verkeersexpert Kris Peeters heeft een eenvoudige oplossing: trager rijden.

De vorige monsterfile is nog niet verteerd of het was gisteren al opnieuw prijs. Na een driedubbel ongeval moesten zowel binnen- als buitenring een tijdlang worden afgesloten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen. De sp.a voerde zondag actie voor een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur op de Antwerpse ringweg. Zes sp.a-afdelingen hingen over evenveel bruggen over de Ring een spandoek met de slogan ’70 km per uur op de ring is rap genoeg’. Volgens sp.a stad Antwerpen zorgt zo’n snelheidsbeperking voor minder geluidsoverlast, luchtvervuiling en ongevallen.
WD
Gazet van Antwerpen 23-12-2013 pag. 17

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wie volgend jaar met de auto naar Parijs gaat of via Parijs naar het zuiden reist, kan maar beter zijn snelheidsmeter goed in de gaten houden. Vanaf 1 januari 2014 wordt de snelheid verlaagd tot 70 kilometer per uur.
 

Op dit ogenblik mag op grote delen van de ring ook maar 80 kilometer per uur gereden worden, maar vanaf 1 januari wordt dat overal 70 kilometer per uur.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Nederland werd vorig jaar op iets meer dan de helft van de autosnelwegen een snelheidslimiet van 130 km/u ingesteld. Hierdoor laaide ook in België de discussie op om onze snelheidslimiet te verhogen. In principe kan het: theoretisch zijn onze autosnelwegen ontworpen voor 130 km/u. In de praktijk schieten heel wat in- en uitvoegstroken letterlijk te kort volgens deze ontwerpeneisen.

Pages