snelwegen

Het gemeentebestuur en de milieuraad van Zwijndrecht willen een snelheidsverlaging tot 90 km per uur op de E17 en de E34. Minister van Mobiliteit Ben Weyts wil daar niet op ingaan.


In een gezamenlijke brief vroegen het gemeentebestuur van Zwijndrecht en de milieuraad op 24 april aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een snelheidsverlaging voor de E17 en de E34. Een week geleden kregen ze nul op het rekest.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij heeft het smogalarm wel degelijk een gunstige invloed op onze gezondheid. Vanaf donderdagmorgen geldt er een smogalarm in ons land, met snelheidsbeperkingen op de meeste snelwegen en in het Brussels Gewest.

De Vlaamse Milieumaatschappij zegt zelf dat de snelheidsbeperkingen de luchtvervuiling niet oplossen, maar ze verminderen wel de klachten van mensen met ademhalingsproblemen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Actiegroep ‘Gezonde Lucht in Amsterdam West’ en ouders van de 7e Montessorischool organiseren op woensdag 23 januari een voorlichtingsavond over de gezondheidsrisico’s van luchtvervuiling. Samen willen zij de gemeente Amsterdam bewegen om het probleem binnen de stad voortvarend aan te pakken. De informatieavond sluit aan bij de campagne ‘Samen voor gezonde lucht’ van Milieudefensie en zal plaatsvinden in de 7e Montessori.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het provinciebestuur van Zuid-Holland moet snel noodmaatregelen nemen tegen de luchtvervuiling. Dat stelt GroenLinks in een reactie op een rapport over de luchtkwaliteit in deze provincie.

In het rapport komt duidelijk naar voren dat duizenden inwoners van Den Haag en Rotterdam dagelijks vieze, ziekmakende lucht inademen.

GroenLinks vindt investeringen in het schoner maken van de lucht geen zin hebben, als er nieuwe snelwegen bij komen. 'Dat is dweilen met de kraan open', zegt een woordvoerder van die partij.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse lucht die we dagelijks inademen blijkt niet altijd even gezond. Vooral in stadskernen en in de buurt van snelwegen kan de situatie problematisch genoemd worden, zegt Kristien Roelants van SOS Zurenborg. Fijn stof en stikstofdioxide zijn hier de grote boosdoeners. “Hoewel onze luchtkwaliteit al sterk verbeterd is sinds de jaren 60, krijgen we nog vaak onvoldoendes van Europa.

Pages