SP.A

Maandag lanceerden de actiegroepen Ademloos en stRaten-generaal een petitie tegen de Oosterweelverbinding (alias BAM-tracé). Ze pleiten voor een volledige overkapping van de Antwerpse ring. In één dag verzamelden ze 4.900 handtekeningen en ondertussen staat de teller al op 11.350.

"Zeven jaar geleden hebben we de volksraadpleging gewonnen. 60 procent van de deelnemende Antwerpenaren zei nee tegen het BAM-tracé. De Vlaamse regeringen bleven wel koppig vasthouden aan hun achterhaalde BAM-tracé", zeggen Manu Claeys (stRaten-generaal) en Wim van Hees (Ademloos).

Verscheidene actiegroepen - waaronder Ademloos en stRaten-generaal - hebben een nieuwe petitie opgestart tegen het BAM-tracé voor de aanleg van de Oosterweelverbinding. Zeven jaar geleden werd hierover al een volksraadpleging gehouden. Zestig procent zei 'nee' tegen het BAM-tracé, waardoor onder meer zo'n 120 hectare uniek stadsbos verloren gaat.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Je zag het van grote afstand aankomen, en gisteren is het ook daadwerkelijk gebeurd: de sp.a heeft Oosterweel begraven. Uitgerekend voormalig minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt, die het dossier in de prehistorie nog vijf jaar zelf heeft beheerd in de Vlaamse regering, schiet het nu af, omdat het project volgens haar onbetaalbaar is en omdat er geen maatschappelijk draagvlak voor bestaat.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het district Wilrijk vraagt aan de Vlaamse Overheid de nodige maatregelen om de geluidsoverlast rond het Wilrijkse viaduct aan te pakken. Volgens de socialisten gaan de aanbevelingen niet ver genoeg.

 

Eind maart maakte de stad Antwerpen een geluidsactieplan op. Daaruit bleek dat verschillende Wilrijkse wijken te kampen hebben met geluidsoverlast. Dat plan werd maandagavond besproken in de Wilrijkse districtsraad, en leidde tot meerdere aanbevelingen voor de bevoegde Vlaamse diensten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Oppositiepartij SP.A vindt dat de Brusselse regering niets structureels onderneemt tegen het fijn stof in Brussel. De partij stelt onder meer voor om Villo en het openbaar vervoer gratis te maken bij smog. De MIVB moet stoppen met dieselbussen kopen.

Donderdag en vrijdag is de eerste fase van het smogalarm van kracht. De Brusselse SP.A-parlementsleden Sophie Brouhon en en Jef Van Damme grijpen de piek aan om het beleid inzake luchtkwaliteit te torpederen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Antwerpse sp.a-afdeling verdedigt de beslissing van de Vlaamse regering in het Oosterweeldossier en stelt dat die "maximaal gekozen heeft voor de belangen en de toekomst van Antwerpen, zowel op het vlak van mobiliteit, gezondheid als levenskwaliteit". Enkele last-minute wijzigingen aan het Oosterweeltracé kwamen er volgens de partij op vraag van sp.a. Opmerkelijk: sp.a bedankt ook uitdrukkelijk verschillende actiegroepen voor hun inzet en invloed op het dossier.
 

Tags: 

Pages