verkaveling

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het siert de Vlaamse regering dat ze de volgende generaties niet wil belasten. Een begroting in evenwicht blijft daarom de logica zelve. Toch moeten we hopen dat het kabinet-Bourgeois ook op andere manieren de toekomst in kaart brengt. Elke dag verliest Vlaanderen zes voetbalvelden aan nieuwe verkavelingen. Zonder ingrijpen is onze regio tegen 2050 volledig volgebouwd, waardoor bijvoorbeeld de landbouw zwaar onder druk komt. Wil de centrumrechtse regering het echt zo ver laten komen?

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Elke dag verdwijnt er in Vlaanderen ongeveer zes hectare aan open ruimte. Dat komt ongeveer overeen met zes voetbalvelden.
 
Het gaat om grasland en akkers die worden omgezet in woningen, andere gebouwen en infrastructuur. Het gaat dan dagelijks om niet minder dan zes hectare of zes voetbalvelden. Dat schrijft De Standaard op basis van een studie van het VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In Brussel doemt er een woontoren op aan het Kanaal, in Antwerpen aan Park Spoor Noord en op Nieuw Zuid. Hoogbouw mag weer, maar geen hoogbouw zonder volkswoede. Antwerps stadsbouwmeester Kristiaan Borret en architect Leo Van Broeck zijn het balanceren op grote hoogte inmiddels gewend. Beide experts werkten mee aan een nota over nieuwe hoogbouw in de stad - de ene in Antwerpen, de andere in Gent.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vrijdag konden we kennis nemen van de vraag van de vereniging van vastgoedmakelaars BIV naar het snel aansijden van de reserve aan woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen. Ook de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) stelde in een persbericht in augustus dat het omwille van de verwachte bevolkingsaangroei nodig is om de woonuitbreidingsgebieden versneld te benutten. Voor Groen is het massaal aansnijden van nieuwe groene reservegebieden een achterhaald recept. De minister reageerde terughoudend, maar werkt blijkbaar toch aan een compromis. En dat maakt ons ongerust.