verkiezingen

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nu de hele discussie over de Oosterweelverbinding wat naar de achtergrond is verschoven, duikt de overkapping van de Antwerpse ring weer op.

De Vlaamse regering verwacht immers voor het einde van dit jaar een antwoord van Europa om te weten of Noriant al dan niet mag beginnen aan de bouw van de Scheldetunnels.

En voor het plan MER, het milieueffectenrapport, blijven er nu 5 mogelijke tracés over voor de Oosterweelverbinding. Dat rapport zal volgens sommige bronnen pas klaar zijn tegen de zomer van volgend jaar.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Drieënhalve maand voor de verkiezingen zijn de belangrijkste posities bij alle partijen bekend. In de zomer kunnen nog wat witte konijnen opduiken, die bovenaan de tweede of derde kolom van het beeldscherm kunnen worden gezet. En tegelijk moeten de partijen bepalen welke minder bekende kandidaten bovenaan de lijst van de opvolgers komen te staan, om de kans op een zetel te vergroten.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De actiegroepen hekelen met name de communicatie van Vlaams minister-president Kris Peeters. "We willen formeel aanklagen dat hij voortdurend herhaalt dat er niet meer van mening mag worden veranderd en dat er snel moet worden uitgevoerd wat was afgesproken", zei Manu Claeys van stRaten-generaal. "Zo wordt het MER stilaan een lege doos, terwijl dat net de alternatieven tegen het licht moet houden.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

"Het is een noodzaak, geen luxedebat of zomaar een folietje", benadrukte Meyrem Almaci. "Dit is heel belangrijk voor onze kinderen en kleinkinderen. Beter dan publieke voorzieningen als scholen of woningen rond de ziekmakende Ring te bouwen, zouden we ze erbovenop bouwen. Zo win je ruimte voor ontwikkeling en groen, verbind je de twee stadshelften en zorg je voor een gezondere omgeving en betere nachtrust omdat er minder lawaai is."

Pages