verstedelijking

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Overleg tussen steden en gemeenten kan beter

In wakker op zondag ging het over verstedelijking. Zowel politici als wetenschappers zien heil in een zogenaamd stadsgewest. Daarbij is er meer overleg en samenwerking tussen de stad en de gemeenten errond. Nu is het vaak zo dat een gemeente een beslissing neemt die niet in overeenstemming is met beslissingen die in een buurgemeente genomen worden. En dat kan beter, klonk het vanochtend.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het valt te hopen dat de politici van N-VA, Open Vld en CD&V die vanaf deze week onderhandelen over een nieuw bestuursakkoord voor de stad, de horizon van hun beleid verder leggen dan 2018. Sommige evoluties in de samenleving reiken nu eenmaal veel verder dan zes jaar. Maar een stad moet wel voorbereid zijn op wat haar te wachten staat. Kijk maar naar de capaciteitsproblemen in het onderwijs.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

“De vragende partij” had de vinger al op de wonde gelegd: veel Vlamingen ligge n wakker van het spanningsveld tussen dorp en stad, zo bleek uit de tienduizenden voorstellen van bezorgde burgers. De politieke discussies in Antwerpen en Aalst tonen dat dit spanningsveld steeds hoger op de politieke agenda komt.

“De vragende partij”

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Antwerpse stadsbouwmeester Kristiaan Borret pleit voor het uitbouwen van een stadsgewest. Daarmee bedoelt ie dat de stad de uitdagingen van de snelle bevolkingsgroei niet alleen aan kan en dat de districten en randgemeenten moeten delen in de verstedelijking. Borret roept op tot een grootschalige samenwerking en die moet er liever vandaag komen, dan morgen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Onzekerheid lijkt het codewoord van deze tijd. We maken ons zorgen over ons pensioen, over de onveiligheid op straat, over politiek. Pat Donnez wil 2012 met een schone lei beginnen. Samen met een team experts probeert hij onze angsten te temperen. Vandaag tekent hij met sociaal geograaf Eric Corijn een leefbaar toekomstplan uit voor onze steden.