vertraging

Volgende week vrijdag begint het bouwverlof. Normaal gezien een moment waarop iedereen die bouwt met een gerust gevoel op vakantie kan vertrekken. Mara niet dit jaar. door de vele regenval, hebben bijna alle werven in Antwerpen een enorme achterstand opgelopen. Waardoor voor veel mensen hun bouw niet klaar geraakt, én vele bouwbedrijven met schadeclaims zitten.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Tijdens de afgelopen legislatuur was het politiek bon ton om te verkondigen dat vergunningen voor bedrijven of infrastructuurwerken veel te lang aanslepen. Volgens de ondernemerswereld zijn snelle en eenvoudige vergunningsprocedures zelfs een noodzaak om economisch te overleven. Als die procedures niet snel vlotter verlopen, met een minimum aan administratieve lasten en liefst met niet te veel inspraak van lastige bewonersgroepen, zullen bedrijven wegtrekken en komt ons land tot stilstand. Onze ministers sprongen al snel op deze kar.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zoals verwacht heeft het milieueffectenrapport Oosterweel vertraging. Studiebureau Antea Group heeft meer tijd nodig om de adviezen over het ontwerp Plan MER te verwerken.

Tijdens de bespreking in het Vlaams Parlement vorige maand was al duidelijk dat er heel wat fouten stonden in de ontwerpversie. Toen was al sprake van 300 opmerkingen, terwijl sommige adviesinstanties hun opmerkingen nog niet kenbaar gemaakt hadden. Antea heeft dus meer tijd nodig, hoeveel tijd is nog onduidelijk.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De bouw van de Antwerpse Oosterweelverbinding zal pas in februari 2022 klaar zijn, een jaar later dan eerder gepland. Dat blijkt uit een nieuw rapport dat morgen wordt besproken in het Vlaams parlement.

Het nieuwe rapport geeft een stand van zaken over de verschillende grote werken in en rond Antwerpen. De planning van de Oosterweelverbinding, die de Antwerpse ring moet rondmaken, wordt met een jaar verschoven, zo blijkt. De werken zouden nu eind september 2016 beginnen en aflopen in februari 2022.