Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement toonde N-VA-ster Annick De Ridder zich bezorgd om de communicatie van de BAM. Ze vindt dat het ambitieuze overkappingsverhaal beter moet worden gecommuniceerd. Aansluitend vroeg Wouter Van Besien zich af hoeveel ruimte de overkappingsintendant krijgt. Bevoegd minister Weyts benadrukte daarop dat ook op het Oosterweeltracé gestreefd wordt naar een volledige overkapping.

Er zijn 5 kandidaturen om intendant te worden van het Antwerpse mobiliteits- en overkappingsverhaal. De intendant, die in september bekend zal zijn, heeft als opdracht de volledige overkapping van de Ring te onderzoeken, maar wél vertrekkend van het Oosterweeltracé. Dat heeft mobiliteitsminister Weyts vanmiddag gezegd in het Vlaams Parlement waar het overkappingsonderzoek van de Stad Antwerpen werd voorgesteld.

afbeelding

De burgerbeweging Ringland heeft de resultaten van drie nieuwe studies naar de overkapping van de Antwerpse Ring voorgesteld. 'Ringland betekent een extra capaciteit van vijftig project op de Ring' Dat is een van de opmerkelijke conclusies uit de doorlichting van 'Het Plan', zoals Ringland zijn project noemt. De burgerbeweging kreeg ook bericht dat ze Het Plan in het Vlaams Parlement mag gaan voorstellen.

afbeelding

Op 20 februari jongstleden verwierp het Hof van Cassatie het beroep van Uplace en minister Schauvliege tegen de uitspraak van de Raad van State over partijdigheid bij de beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag van Uplace. Hiermee is de vernietiging van de milieuvergunning definitief. Bond Beter Leefmilieu was, samen met BRAL, Greenpeace, de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten Vilvoorde en Leuven, tussenkomende partij bij Cassatie. 
 

Pages