Vlaams Verkeerscentrum

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Regeringspartij CD&V benadrukt dat de 33 snelle maatregelen een goede tussentijdse oplossing zijn in de aanloop naar grotere structurele ingrepen. Het idee om de Liefkenshoektunnel twee uur per dag tolvrij te maken, zien ze niet zitten, omdat die ingreep weinig effectief zou zijn. Oppositiepartij Groen sluit zich daarbij aan. Zij klagen bovendien het gebrek aan transparantie van het MER aan.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op basis van het momenteel gekende studiemateriaal rond de MER-procedure (milieu-effectenrapportage) voor het Oosterweeldossier, werkt geen enkel van de onderzochte scenario's zonder bijkomende voorwaarden als tol, trajectheffing of specifieke verkeerssignalisatie.

Dat concluderen Ademloos en stRaten-generaal na een wat grondigere analyse van het voortgangsrapport dat op 30 mei werd vrijgegeven en in het Vlaams parlement gepresenteerd. De communicatie van het Vlaams Verkeerscentrum over het rapport noemen de actiegroepen daarom voorbarig en misleidend.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In het kielzog van tal van actiegroepen geeft nu ook het stadsbestuur van Mortsel een sterk signaal tegen de huidige plannen van de R11bis. Volgende week ligt een motie voor in de laatste gemeenteraadszitting van dit jaar.

Het stadsbestuur wachtte twee actoren af om een finaal standpunt in te nemen: het streefbeeld van de R11 en R11bis zoals voorgesteld tijdens de reflectiegroep onder leiding van provinciegouverneur Cathy Berx en de definitieve cijfers en teksten van het Vlaams Verkeerscentrum.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Procedure plan-MER Oosterweelverbinding van start, mét Meccanoscenario als belangrijkste alternatief

* Vlaamse regering kan er niet onderuit: Meccanoscenario moet met eigen randvoorwaarden (trajectheffing i.p.v. tolheffing) worden meegenomen in opmaak plan-MER Oosterweelverbinding

* politieke weigering om Meccanoscenario reeds anderhalf jaar te negeren diende vooral politieke doeleinden (alternatief buiten beeld houden in besluitvorming en debat), maar blijkt nu onhoudbaar

Pages