Vlaamse regering

Enkele weken na de succesvolle infoavonden in De Roma lanceert Ringland een open brief aan de Vlaamse regering. Ringland is zeer bezorgd omdat de Oosterweelverbinding een reorganisatie en volledige overkapping van de Ring onmogelijk maakt. We vragen een beperkte bijsturing van het ‘beslist beleid’, zodanig dat er zo snel mogelijk een consensus gevonden kan worden. Concreet vragen we het tracé 3 kilometer naar het noorden om te buigen, in de richting van de haven. Dat Haventracé is zowel voor de stad als voor de haven veel gunstiger.

 

Vlaanderen investeert 36 miljoen extra in Oosterweel

 

Vlaanderen investeert dit jaar nog eens 36 miljoen extra in Oosterweel. Het geld gaat naar voorbereidende werken. Daarnaast kan de Vlaamse regering ook het budget voor wegenbouw verhogen, met minstens 100 miljoen. En dat dankzij de kilometerheffing voor vrachtwagens, een maatregel die dit jaar voor het eerst wordt ingevoerd. Ook De Lijn krijgt vier miljoen euro extra.

Wie doet Essers wat?

 

Straf is het wel, vindt Hendrik Schoukens: het transportbedrijf Essers lapt de milieuvoorwaarden voor een vergunning feestelijk aan zijn laars, en wordt daar nog voor beloond ook. Wanneer laat de Vlaamse regering die oude politieke cultuur achterwege?


Wie? Verbonden aan de UGent, waar hij de toepassing van internationaal en EU-milieurecht onderzoekt.

De Vlaamse regering houdt haar begroting voor de komende jaren op koers, maar dat lukt alleen door de uitgaven voor de Antwerpse Oosterweelverbinding niet mee te rekenen.

De Vlaamse regering keurde gisteren haar meerjarenraming goed. Daaruit blijkt dat de begroting de komende jaren in evenwicht zal zijn, maar dat lukt alleen 'exclusief de bouwkosten van de Antwerpse Oosterweelverbinding', zoals het letterlijk in de raming staat.

Pages