volksraadpleging

De Antwerpse actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal zeggen al 75.505 handtekeningen verzameld te hebben om een eventuele volksraadpleging af te dwingen rond de Oosterweelverbinding. Dat is vanavond gebleken tijdens een bijeenkomst met de achterban van de organisaties in zaal Horta. De actiegroepen deden daar ook hun voorstel tot compromis in detail uit de doeken, in afwachting van verder overleg met de overkappingsintendant en de Vlaamse overheid.
 

De actiegroepen hebben een reservoir van meer dan 75.000 handtekeningen. Daarmee kunnen ze een referendum organiseren. foto Bob Van Mol

Licht op groen voor verdere onderhandelingen met overheid

De Antwerpse actiegroepen hebben van hun achterban uitdrukkelijke steun gekregen om een akkoord over Oosterweel af te sluiten met de overheid. Dat gebeurde tijdens een infoavond in de Antwerpse Horta. "We zitten in de laatste rechte lijn", zegt boegbeeld Manu Claeys.

75.505 handtekeningen. Dat aantal zeggen de Antwerpse actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-Generaal al verzameld te hebben om een eventuele volksraadpleging rond de Oosterweelverbinding af te dwingen. Dat maakten ze vanavond bekend tijdens een bijeenkomst met hun achterban in zaal Horta. Ze begonnen in juni vorig jaar met het inzamelen van handtekeningen. 

De actiegroepen stelden er ook hun voorstel tot compromis voor. Ze wachten nu wel op verder overleg met overkappingsintendant Alexander D'Hooghe. 

Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) wil geen grote verklaringen afleggen over het aanbod van Antwerpse actiegroepen om een vernietigingsprocedure van het Oosterweelproject stop te zetten mits garanties over een overkapping en een taboeloze tracévergelijking. Ringland en stRaten-generaal hadden aangeboden om de procedures voor de vernietiging van Oosterweel in te trekken mits garanties over de overkapping en de financiering ervan, en als de tracés zonder taboes mogen worden vergeleken.

Wij zullen onze verantwoordelijkheid nemen, en dan moet de kiezer in 2018 maar oordelen.” Dat zei Bart De Wever zondag in De zevende dag toen hem gevraagd werd wat hij dacht over het nakende referendum over het Oosterweeltracé. Je kan die zin moeilijk anders interpreteren dan: wat de uitslag van het referendum ook wordt, ik leg hem naast me neer, en we zien wel of de kiezer ons volgt.

Pages