VRP

afbeelding

Vandaag bespreekt het Vlaams Parlement de hoofdlijnen van een nieuwe beheersovereenkomst van De Lijn. Ook de NMBS bereidt een nieuw investeringsplan voor. Iedereen beseft stilaan dat we onze ruimte en onze mobiliteit anders moeten gaan organiseren. Laat ons het ook grondig uitwerken. Een groep mobiliteitsexperts toont de weg vooruit in een Mobiliteitsmanifest.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

BRUSSEL

Er lijkt geen dag voorbij te gaan of Antwerpen sleept een prijs in de wacht. Na de European City of the Year 2013 Award krijgt 't Stad de Vlaamse Planningprijs. Die prijs wordt om de twee jaar uitgereikt door de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), die uit vooraanstaande architecten en stedenbouwkundigen bestaat. Voorzitter Peter Vermeulen hoopt dat burgemeester Bart De Wever omzichtig omspringt met de erfenis van zijn voorganger Patrick Janssens.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Antwerpen
De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) kende vandaag haar tweejaarlijkse Vlaamse Planningsprijs toe aan de stad Antwerpen. De VRP looft op die manier de stad voor haar Ontwerpend Onderzoek op het vlak van stadsontwikkeling.

De jury van de VRP die de Vlaamse Planningsprijs uitreikt, beklemtoont het belang van ontwerpend onderzoek als een methode om aan kwaliteitsvolle stadsontwikkeling te doen. Ze vindt dat de stad Antwerpen met het Team Ontwerpend Onderzoek dit voortreffelijk in de praktijk brengt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het nieuwe Beleidsplan Ruimte moet strategisch zijn maar ook dynamisch (kunnen omgaan met de onzekerheden van een veranderende samenleving) en realistisch (en dus keuzes op het terrein mogelijk maken). Dat zei minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters in het Vlaams parlement aan het slot van de door de VRP in samenwerking met de Vlaamse overheid (RWO) georganiseerde studiedag over ‘50 jaar wet op de stedenbouw, 1962-2012’. Op de studiedag werd ook gepleit voor het hernemen van de juridisch-planologische dialoog.

Reporters