Weyts

 

Vanaf dit weekend wordt de E40 in Brussel een ‘stadsboulevard’, met twee rijstroken minder en een maximumsnelheid van 50 km per uur. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageert ontzet op het besluit van zijn Brusselse collega Pascal Smet (SP.A). 'Wat een vorm van samenwerking is dit in godsnaam?'

 

Persbericht stRaten-generaal en Ademloos

21 maart 2016

De Antwerpse actiegroepen hopen op intern besef en publieke erkenning hiervan binnen de Vlaamse regering

Ze vragen dat regeringsleden ophouden met het verdacht maken van burgers of rechters die beslist beleid juridisch in vraag stellen

Vandaag lezen we in enkele kranten de volgende uitspraak van minister van Mobiliteit Ben Weyts: ‘Verzet tegen de Oosterweelverbinding schaadt uiteindelijk mens, milieu en economie. Als we nu gaan stilstaan in de rechtbank, zullen we ook stilstaan op de weg.’

Eerder deze week vroegen we een herberekening van de impact op milieu en leefomgeving van de Oosterweelverbinding, nu blijkt dat op grote schaal is geknoeid met de uitstootresultaten van het wagenpark. In het milieueffectenrapport over de geplande snelweg wordt uitgegaan van lagere uitstoot in 2020 als gevolg van verbeterde technologie. Bij uitblijven van die verbetering zou het Oosterweelscenario volgens de onderzoekers 'zeer ongunstig zijn'.

Pages