Zwijndrecht

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

“Het Oosterweelplan betekent een lichte verbetering van de leefbaarheid in Zwijndrecht en Burcht,” zegt de Vlaamse regering / de BAM. Maar de waarheid heeft ook haar rechten!
 

Ademloos2070 nodigt alle geïnteresseerde en betrokken inwoners uit op een info-moment op woensdag 4 juni 2014 om 20.00 in de Mouterij, Burcht.

Op de agenda: de waarheid over Oosterweel, komende inspraakmogelijkheden, een aanzet tot “Ringland 3” (overkapping voor Zwijndrecht-Burcht) & vragen en discussie.

Pages