Zwijndrecht

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het laatste woord over de Middenvijver is nog lang niet gezegd. Dat werd gisteren duidelijk op het inspraakmoment dat erg woelig verliep. Ook de burgemeester van Zwijndrecht is heel ontevreden met de gang van zaken. Hij vindt het niet kunnen dat hij niet op de hoogte werd gebracht en vreest dat zijn gemeente de parking van Antwerpen gaat worden.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Zwijndrecht uit forse kritiek op het MER-onderzoek van de Antwerpse Oosterweelverbinding.
De gemeente Zwijndrecht heeft forse kritiek op het milieueffectenrapport van de Antwerpse Oosterweelverbinding. Zwijndrecht was een van de 25 instanties die een advies moesten formuleren op basis van de ontwerpteksten voor het plan-MER (milieueffectenrapport).

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het ontwerp van plan-MER Oosterweelverbinding heeft negatief advies gekregen van de gemeente. "Het gaat om voorbarige conclusies van een wankel onderzoeksrapport.

De wanverhouding tussen wetenschappelijke ernst en onderscheidend vermogen moet eerst worden weggewerkt", zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen).

Hij wijst erop dat de positieve effecten van het Meccano-tracé niet terug te vinden zijn in het rapport.

PVDP
Gazet van Antwerpen, Di. 10 Dec. 2013, Pagina 16

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

ZWIJNDRECHT - Het BAM-tracé, het ontwerp voor het sluiten van de Antwerpse ring, zou zeer nadelig zijn voor Zwijndrecht. Daarom pleiten de vzw Ademloos 2070 en oppositiepartij Open VLD voor het alternatieve MECCANO-plan. Vervangend burgemeester André Van De Vyver (Groen!) houdt zich voorlopig afzijdig.

Pages