TV-radio

Een audio of video bestand.

Op 15 maart 2017 werd in het Oosterweeldossier een overeenkomst gesloten tussen de aktiegroepen (stRaten-generaal, Ademloos, Ringland) en de Vlaamse overheid.  Vanaf nu zou gekeken worden naar een gereduceerde Oosterweelverbinding en naar een het verminderen van het autogebruik in en rond Antwerpen. Er zou ook werk gemaakt worden van de overkapping van een groot deel van de ring.

 

Wat is een boom waard? Op deze vraag geeft het Amerikaanse softwareprogramma i-Tree antwoord. i-Tree maakt de baten van bomen inzichtelijk onder andere op het gebied van hemelwaterregulering, afvang van vervuilende stoffen en schaduwwerking.

i­Tree gaat veel verder dan de bestaande systemen voor het taxeren van bomen en het bepalen van de waarde van groen. i­Tree rekent met specifieke gegevens van boomsoort, groeisnelheid, omvang en leeftijd in samenhang met de groeiplaats en omge­ving. Per boom kent u de bijdrage aan de klimaatvraagstukken.

Tags: 

Veel mensen in Antwerpen gaan dan verkoeling zoeken aan het Noordkasteel.  Maar dat is een plaats waar je niet mag zwemmen. Toch gebeurt het vaak. Meer en meer zelfs. Vroeger was het domein van het Noordkasteel op warme zomerdagen trouwens een echte trekpleister voor Antwerpenaren die wilden zwemmen. En dat lijkt het nu, ondanks het verbod, opnieuw te worden.

Het Noordkasteel aan de scheldebocht in Antwerpen kan gered worden, ook na de realisatie van de Oosterweel. De BAM onderzoekt daarvoor kleinere boortunnels voor zowel de Scheldekruising als de kanaaltunnels. De groene ruimte aan het Noordkasteel zou op die manier volledig gevrijwaard kunnen blijven. Het Noordkasteel was een van de knelpunten waarover gediscussieerd werd in het Toekomstverbond.

Barcelona legt zichzelf zware doelstellingen op om het dichtbebouwde centrum te vergroenen. Het aantal bomen wordt verdubbeld, de parkruimte moet met twee derde toenemen en voor elke bewoner komt er een vierkante meter openbaar groen bij. Dat moet de binnenstad aantrekkelijker maken én de leefbaarheid verhogen. Want het bladerdak moet voorkomen dat de temperaturen in de stad te hoog oplopen.

Pages