TV-radio

Een audio of video bestand.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het Europees Parlement heeft dinsdagmorgen ingestemd met het nieuwe Eurovignet. Lidstaten kunnen nu de kosten van milieuvervuiling en geluidsoverlast aan het wegvervoer in rekening brengen

 

Daarnaast zijn ze vrij een spitsheffing van maximaal 175% bovenop het normale kilometertarief in te voeren. Met de instemming van het Europees Parlement is de invoering van het nieuwe Eurovignet een grote stap naderbij gekomen. Het nu aangenomen voorstel is een compromis tussen het parlement en de Europese Raad van Ministers.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), heeft met de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur een minnelijke schikking afgesloten over het verdere verloop van de werken aan de tramlijnverlenging van Deurne naar Wijnegem. Het akkoord werd goedgekeurd door de procureur des Konings.

In afwachting van het indienen van een regularisatiedossier, kunnen een aantal werken zo alvast worden hervat. Dat meldt BAM in een persbericht. De Raad van State had eerder de bouwvergunning van het project vernietigd na een klacht van een buurtbewoner.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wij hebben steeds gewaarschuwd dat het volbouwen van alle niet beschermde open ruimten te Anwerpen-LO voor gevolg zou hebben dat de recreatie die daar plaatsvindt zich zou verplaatsen naar de beschermde natuurgebieden. Dit viel bij het beleid steeds in dovemansoren.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Actiegroepen Ademloos en Straten-Generaal zullen volgende week naar de Vlaamse ombudsdienst stappen, om de Vlaamse regering te dwingen hun Meccano-tracé onafhankelijk te onderzoeken als oplossing voor de Antwerpse mobiliteitsknoop. De actiegroepen rekenen erop dat de regering alsnog zo'n onderzoek bestelt en dat de resultaten uiteindelijk, net als in 2008 bij de studie van Arup-SUM, beter zullen zijn dan van het huidige BAM-tracé langs het Sportpaleis.

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Wie van het Centraal Station in Antwerpen komt, en richting Meir wil gaan, moet eerst over de de Keyserlei. Op de de Keyserlei staan een hele reeks lindebomen die nu in gevaar zouden zijn.

Het stadsbestuur wil namelijk bij een eventuele verbouwing van de de Keyserlei al die bomen omhakken. Op facebook is daarvoor een protestbeweging onstaan, “Red de deKeyserleibomen” heet die, en wij spraken met initiatiefnemer Hugo van Dienderen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Actiegroep stRaten-generaal is boos en verontwaardigd over de uitlatingen van het Vlaams Verkeerscentrum gisteren op ATV. Ingenieur Peetermans zei toen tegen onze journalist dat het alternatieve Meccanoplan voor de Oosterweelverbinding nooit bestudeerd is en zal worden door de Vlaamse regering, en hiermee werd een grote leugen bloot gelegd:

ATV 23-05-2011

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Het schepencollege heeft gisteren de mobiliteits- en parkeervisie voor de omgeving van de ‘Spaghettiknoop' goedgekeurd. In het kader van het Masterplan 2020, het rondmaken van de Ring, is er ook een heraanleg voorzien van dit aansluitingscomplex. In de omgeving van de ‘Spaghettiknoop' worden een aantal grote projecten voorzien, zoals een nieuwe woonwijk, een nieuw bedrijventerrein en een nieuw voetbalstadion. Daarom moet dit nieuwe stadsgedeelte ook goed bereikbaar zijn en voldoende parkeergelegenheid garanderen.

Pages