TV-radio

Een audio of video bestand.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De hoeveelheid fijn stof in de lucht is dit jaar bijzonder groot. De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) meldt dat in de eerste drie maanden van 2011 in de helft van alle meetplaatsen al meer overschrijdingen van de norm waren dan in heel 2010.

Europa staat slechts een dagnorm van 50 microgram per kubieke meter fijn stof toe. In een heel jaar mag die norm 35 keer overschreden worden.

 

 

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoever zouden we staan met de Oosterweelverbinding?


Ze is stof tot heel veel discussie geweest maar sinds de val van de brug een half jaar geleden is het oorverdovend stil, verdacht stil vinden sommigen, om over de Leien in Antwerpen nog maar te zwijgen.

 

“Op de goede weg?!” Die vraag stelden we ons, onder meer in het Oosterweel-Masterplan 2020. Mieke VOGELS (groen!), Jan PENRIS (vb), Steve D’HULSTER (sp.a) en Ludwig CALUWE (cd&v) debatteren. Lex MOOLENAAR (GvA) geeft commentaar.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Hoe zit het intussen met het Oosterweeldossier? De plannen liggen nog steeds op tafel, klaar om uitgevoerd te worden, maar er zijn vragen rond de financiering van het hele project. Is er wel voldoende geld om alles te betalen en zullen andere werken, die aan de leien bijvoorbeeld, niet in het gedrang komen? Aan onze rondetafel was de twijfel daarover in ieder geval groot.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Een Antwerpse pendelaar verliest per jaar 64 uur in een file, zo scoort de Antwerpse regio erg slecht wat mobiliteit betreft. Alleen Brusselse pendelaars verliezen nog meer tijd. De mobiliteit in onze regio kan nochtans beter, maar de Oosterweeloplossing, met een viaduct, is een gemiste kans. De enige methode om het verkeer weer vlotter te laten rijden, is de invoering van rekeningrijden; in Antwerpen, maar bijvoorbeeld ook regionaal, zoals in Mortsel. Dat alles blijkt uit een onderzoek van verschillende professoren van de KULeuven, dat ze vanmiddag voorstelden.

Pages