TV-radio

Een audio of video bestand.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

stRaten-generaal en Ademloos presenteren een visionair plan voor het Antwerpen van de toekomst:

 

De Meccano en de Groene Vesten
Antwerpen modelstad voor hedendaagse mobiliteit en duurzame stadsontwikkeling - European Green Capital in spe

meer info in dit document

Woensdag 9 februari 20 uur Zaal Horta Hopland 2 2000 Antwerpen

gratis inkom- iedereen welkom!
nadien nieuwjaarsdrink
 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ademloos en Straten-Generaal, de actiegroepen die de plannen voor de Oosterweelverbinding bestrijden, starten vandaag een nieuwe marketingcampagne. Met zeven informatievergaderingen en 10.000 affiches willen ze de Antwerpenaren overtuigen dat hun Meccano-Plus-scenario een meer leefbaar alternatief is dan de plannen van de Vlaamse regering om met tunnels op het BAM-tracé de Antwerpse Ring rond te maken.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De actiegroepen stRaten-generaal en Ademloos lanceren woensdag een nieuwe campagne tegen het BAM-tracé. Ze pleiten voor het Meccano-scenario, een naar eigen zeggen leefbaarder en groener alternatief.

“Het Meccano-scenario moet doorgaand verkeer weghouden van de stad en zal plaats bieden aan een Ringpark van 146 hectare”, verduidelijkt Manu Claeys van stRaten-generaal. “Het gaat om een droom van elke stad.”

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Ademloos en stRaten-generaal, de actiegroepen die de plannen voor de Oosterweelverbinding bestrijden, starten morgen een nieuwe publiekscampagne. Met informatievergaderingen en affiches willen ze de Antwerpse bevolking overtuigen dat hun Meccano-alternatief meer te bieden heeft voor een "leefbare stad" dan de plannen van de Vlaamse regering om met tunnels op het BAM-tracé de Antwerpse Ring rond te maken.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De nv BAM is nog steeds niet opgedoekt. Ruim vier maanden geleden werd door de Vlaamse regering beslist dat de BAM zou opgaan in de nv Liefkenshoektunnel. Dat was nodig om te voldoen aan de Europese richtlijnen voor de Oosterweelverbinding, maar dat blijkt nog steeds niet gebeurd. Over een timing wanneer die operatie wel zou doorgaan is geen duidelijkheid. Er blijft dus veel mist hangen rond het Oosterweeldossier, en intussen slepen de procedures maar aan.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Actiecomité Straten-Generaal komt met een nieuw alternatief op de proppen voor de Oosterweelverbinding. In plaats van het BAM-tracé te realiseren langs het Sportpaleis wil Straten-Generaal dat het Meccanotracé ten noorden van Antwerpen wordt gebruikt, en dat in combinatie met een ondertunneling van de R11-Krijgsbaan. Daardoor kan het vrachtverkeer van de Antwerpse Ring worden gehaald en kan die Ring zelfs deels worden overkapt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Vanaf deze morgen moet er wat trager gereden worden. De normen van het fijn stof zijn overschreden en om dan toch maar iets te doen kondigt de overheid een snelheidsbeperking aan. Of het veel uithaalt is erg onduidelijk. En dat daarmee de oorzaken van het fijn stof  buiten schot blijven is duidelijk.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De beslagrechter heeft de Vlaamse overheid tot het betalen van een forse dwangsom veroordeeld nadat de Maatschappij  LInker Scheldeoever nogmaals een aantal huizen liet afbreken. De Maatschappij Linker Scheldeoever is een politiek bemand  overheidsbedrijf onder controle van de Vlaamse Regering dat eigenaar is van de huizen die van de bewoners werden opgekocht.  Ze moet de huizen als een goede huisvader beheren. In de praktijk worden de opgekochte huizen opzettelijk verwaarloosd  zodat na verloop van tijd kan overgegaan worden tot  sloop, zegt Frie Lauwers die nog in Doel woont.

Pages