TV-radio

Een audio of video bestand.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Dwangsommen voor Vlaamse overheid van 4 à 5 miljoen euro voor onwettige sloop en nalatigheid inzake onderhoud woningen.

Bij vonnis heeft de beslagrechter de Maatschappij Linkerscheldeoever veroordeeld tot het betalen van 750.000 euro voor de onwettige sloop van een woning in Doel.

Dat is het gevolg van twee arresten van het Hof van Beroep in Gent in april en juni 2009. Het Hof legde toen een sloopverbod op én dwangsommen van 500.000 en 250.000 euro voor elke inbreuk op het vonnis.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Tegenstanders vragen ambitieuzer "Geluidsactieplan Omgevingslawaai" in Antwerpen

De actiecomités stRaten-Generaal, Ademloos, enkele Antwerpse buurtcomités en lokale politici van Groen!, SP.a Rood en PVDA hebben in Antwerpen hun krachten gebundeld tegen het "Geluidsactieplan Omgevingslawaai" dat het Vlaams Gewest heeft opgesteld voor de Antwerpse agglomeratie.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

België voert vanaf 2013 een wegenvignet in voor personenwagens en een kilometerheffing voor vrachtwagens. Daar zijn de drie gewesten het over eens geworden. Dat zegt Waals minister van Begroting en Financiën André Antoine (cdH). Vlaanderen moet echter nog het licht op groen zetten, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V).

Voor het zware wegverkeer zal het systeem van het eurovignet vervangen worden door een belasting per kilometer. Lichte wagens zullen via een elektronisch vignet onderworpen worden aan een belasting op de reisduur.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Autoconstructeurs mogen zichzelf milieuvriendelijk noemen, daarom zijn ze het nog niet. Daarom vindt KRIS PEETERS het des te verwonderlijker dat de overheid in dat discours meestapt, er zelfs fors middelen voor uittrekt en alternatieven niet steunt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

De Vlaamse regering heeft nog steeds geen beslissing genomen over een mogelijke uitbater voor de luchthaven van Deurne. Ook over de uitbreiding van de veiligheidszone van de luchthaven is nog niets bekend. Dat moet tegen 2013 gebeuren, anders verliest de luchthaven haar internationale vergunning. Twee jaar geleden kondigde Minister van Mobiliteit Crevits aan dat een private partner de luchthaven zou gaan uitbaten én dat de Vlaamse regering de nodige infrastructuurwerken zou financieren. Dat alles heet een LOM-LEM structuur. Maar sinds die aankondiging is er nog niet veel veranderd.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Groen zou graag zien dat ook in Antwerpen de inrichting van  ‘nieuwe’ wijken op een duurzame wijze geschiedt. We kunnen daarvoor veel inspiratie opdoen in Duitsland, waar een kazerne bij  de stad Freiburg sinds de terugtrekking van de Franse troepen in het begin van de jaren negentig tot architecturaal-stedenbouwkundig-sociaal vooruitstrevend project omgeturnd werd. Ilse Van Dienderen kwam er meer over vertellen.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

In België is dit jaar erg weinig fijn stof gemeten. Dat blijkt uit cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

De voorbije 13 jaar werd er in ons land nog nooit zo weinig fijn stof gemeten als in 2010. Vooral de uitstootcijfers van de industrie en het vrachtvervoer zijn laag. Volgens de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu is dit gedeeltelijk te danken aan de economische crisis.

Ook de inspanningen van de overheid en de burgers en de weersomstandigheden hebben een positief effect gehad.

Pages