TV-radio

Een audio of video bestand.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op het pamflet aan het Mexicobos roepen de actievoerders van 'Yes we can!' op om overal in Vlaanderen bossen aan te planten:

 

Een bos planten in één nacht tijd? Yes, we can!

In één nacht tijd is er op het Eilandje in Antwerpen een gloednieuw bos verschenen. Gisteren was het nog een kale vlakte tussen stad en haven, vandaag staan er 1000 berken, eiken en kastanjes.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Nieuw stadsgedicht
Stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen is gisteren begonnen aan zijn nieuw stadsgedicht. Dat heet de Laatste Wacht en het wordt een vredesgedicht. Holvoet-Hanssen zal het komende jaar getuigenissen over de wereldoorlogen opzoeken. Die moeten dan resulteren in het nieuwe stadsgedicht. Dat zal volgend jaar bij Wapenstilstand voorgesteld worden. Op elf elf elf dus.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Op Kanaal Z werd Peeters geïnterviewd.

Peeters:  Ook de financiering werd haalbaar verklaard. De tolopbrengsten zullen wel degelijk voor de financiering zorgen, niet zoals in het Liefkeshoektunnelverhaal;en...
 
Peeters: Mr Vinck,die zich uit de naad heeft gewerkt om die tunnelvariant mogelijk te maken, heeft zich bereid verklaard uit te maken wat nog door BAM kan en wat aan onze administratie zal overgemaakt.

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, heeft de balans opgemaakt van één jaar regering-Peeters II.
Voka toetst de prestaties van de Vlaamse ministers niet aan het Vlaamse regeerakkoord, maar aan de Voka-verwachtingen. En daarbij werd ook rekening gehouden met de economische moeilijke context waarin de regering van start ging.

Tags: 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

reactie op 16-03-2010

In een reactie op het artikel in de Standaard waar Karel Vinck, voorzitter van BAM ontkent dat de Vlaamse regering druk heeft uitgeoefend in het dossier rond de Lange Wapper, schrijft  ir. J. Verbeeck, ere-directeur-ingenieur van de bovengenoemde sectie van de afdeling Wegen en verkeer Antwerpen het volgende:

 

Logo Ademloos - originele afbeelding vervangen

Bekijk hier de aflevering van Ter Zake op 7 oktober 2009 waar de Antwerpse ondernemer en Ahlers-topman Christian Leysen (Open VLD) uitlegd waarom de BAM volgens hem ontmanteld moet worden. Leysen zei eerder op Kanaal Z dat de Vlaamse regering zware fouten heeft gemaakt en dat ze zich heeft laten leiden door de Belgische betonlobby.

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/terzake/2.73...

Pages