TV-radio

Een audio of video bestand.

Er is bezorgdheid over het behoud van het GruunRant-gebied. Dat is een groengebied van 3500 hectare in de noord-oostrand van Antwerpen. Dwars door het gebied plant de regering een nieuwe verbindingsweg tussen Wommelgem en Ekeren, de A102. De organisatie GruunRant pleit voor een intunneling van de weg om het groene landschap te bewaren. Om die boodschap kracht bij te zetten, stippelde GruunRant een nieuwe fietsroute uit doorheen het gebied.  

Een nieuw deelsysteem voor elektrische scooters gaat binnen enkele weken van start in Antwerpen  Met een mobiele app zal je zo'n 'Scooty' kunnen bestellen én starten. Een abonnement is niet nodig, je betaalt gewoon per rit. Het systeem werd eind vorig jaar al met succes in Brussel gelanceerd. Mobiliteitsschepen Koen Kennis bracht het nieuws vanochtend in Wakker op Zondag.

Tags: 

In het Scheldegebied in de regio Antwerpen is maandag de internationale militaire oefening “Clean River” afgetrapt waaraan nog tot en met vrijdag ruim vijfhonderd Belgische en Nederlandse militairen deelnemen. De oefening zal ook op het openbare domein te zien zijn, met onder meer helikopteracties en het overzetten van troepen op de Schelde. De scenario’s draaien rond acties tegen rebellengroeperingen of terroristen.

‘We maken gebruik van een klein apparaatje waarin twee kamers gescheiden worden door een membraan’, zegt Sammy Verbruggen, onderzoeker aan Universiteit Antwerpen en KU Leuven. ‘Aan de ene kant wordt lucht gezuiverd, terwijl aan de andere kant waterstofgas wordt geproduceerd uit een deel van de afbraakproducten. Dat waterstofgas kan worden opgeslagen en later als brandstof worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld nu al wordt toegepast in enkele waterstofbussen van De Lijn.’

De pachters van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn die de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen aandoen, rijden met een vijftigtal bussen die niet voldoen aan de voorwaarden om gratis in de LEZ te mogen rijden.

Ze betalen daarvoor in totaal 69.000 euro aan retributies op jaarbasis, zo blijkt uit een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA).

Tags: 

220.000 kubieke meter verontreinigd slib zal het komende jaar  worden verwijderd uit het Lobroekdok en ook 17 scheepswrakken worden uit het water gehaald. Want vanochtend is er gestart met de sanering van dat dok langs het Sportpaleis in Antwerpen. Die werken horen bij de voorbereiding voor de aanleg van de Oosterweel-tunnels, en kosten ruim drie miljoen euro.

Tags: 

U weet misschien niet wat een fietshaak is, maar de kans is groot dat u er binnenkort heel wat in Antwerpen ziet hangen. Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws wil dat de stad aan iedereen die meedoet aan de lentepoets zo'n fietshaak geeft. Die haak kan je dan aan de muur bevestigen om je fiets aan vast te hangen. En zo fietsdiefstallen tegen te gaan.

Twee elektrische deelfietsen met GPS van Bike2Go, daarmee mogen de medewerkers van de Antwerp Management School aan de Sint-Jacobsmarkt als eersten rijden.  Naast autodelen, bestaan er nu dus ook deelfietsen voor bedrijven. De Antwerp Management School kampt al langer met mobiliteitsproblemen door de heraanleg van de Leien. Dit is dus een oplossing voor hen. De stad ondersteunt het project.

Pages