TV-radio

Een audio of video bestand.

Antwerpen / Antwerpen 2060 / Berchem / Borgerhout / Kiel / Deurne - Het Ringfietspad, een van de drukste routes voor fietsers die dagelijks naar hun werk of school rijden, wordt comfortabeler en veiliger gemaakt. Zo zal het fietspad onder de Stenenbrug, de Grote Steenweg en de Gerard le Grellelaan worden doorgetrokken. Tussen de Stenenbrug en de Luitenant Lippenslaan zal een geluidsberm de geluidskwaliteit verbeteren.

De randgemeenten rond Antwerpen eisen dringend gehoord te worden door de overkappingsintendant. Die werkt volop aan een oplossing voor het vastgelopen Oosterweeldossier. Ook de Antwerpse actiegroepen zeggen zich te vinden in zo'n Oosterweel light, waarbij het doorgaande verkeer op een tracé weg van de stad zal worden gestuurd en door de haven. Onder meer via de nieuw aan te leggen A102. De betrokken gemeentebesturen zijn echter nog niet gehoord. Zij eisen inspraak.

 

't Stad is van A, behalve als u met een oudere diesel of oude benzinewagen rijdt. Antwerpen voerde vorige maand een lage-emissiezone in om de hoeveelheid roet en fijn stof in de lucht te verminderen. Vanaf 1 maart worden ook effectief boetes uitgeschreven. Mag uw wagen de lage-emissiezone nog binnen? En hoe controleert Antwerpen uw wagen? De belangrijkste vragen opgelijst.

De actiegroepen die handtekeningen verzamelen voor een referendum tegen de Oosterweelverbinding hebben bijna hun doel bereikt. Bedoeling is om 75.000 handtekeningen te verzamelen en ze zitten nu aan ruim 72.000. En toch hopen de actiegroepen dat er geen referendum komt. De komende 2 weken zijn doorvoor cruciaal.

Er is een doorbraak in de hele discussie rond Oosterweel.  Op een persconferentie vanochtend hebben de actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal bekend gemaakt dat ze zich achter het plan van intendant Alexander D'Hooghe scharen. 

Ringland, de burgerbeweging die ijvert voor de overkapping van de ring, bestaat precies drie jaar. Daarom werden vandaag op de hoek van de Singel en de Jan Van Rijswijcklaan 1000 jonge boompjes uitgedeeld. Met de onderhandelingen die lopen over het compromisvoorstel om het Oosterweeltracé te combineren met een noordelijker  gelegen tracé, gaat het ondertussen de goede richting uit.

Vlaams mobiliteits-minister Ben Weyts wil de Liefkenshoektunnel niet tolvrij maken. Steeds meer politieke partijen - ook uit de meerderheid - lanceerden dat voorstel om op korte termijn iets te doen aan het fileleed in en om Antwerpen. Maar de minister zei vanmiddag in de commisie mobiliteit dat het tolvrij maken geen wonderen zal doen. Weyts laat wel onderzoeken of bedrijven hun transportbeleid zouden veranderen, mocht de tunnel 's nachts tolvrij worden gemaakt. Maar ook daar gelooft de minister niet echt in.

Pages