Burgerbewegingen: “De Wever II mag iets meer ambitie tonen voor een leefbare stad”

kade rechteroever

“De nieuwe bestuursploeg wil van Antwerpen de meest leefbare stad van Vlaanderen maken. De burgerbewegingen mikken op een plaats in de top drie in Europa.” Dat staat in de open brief van die burgerbewegingen aan het stadsbestuur.

In Antwerpen wordt vanavond de nieuwe gemeenteraad en dus ook de nieuwe bestuursploeg geïnstalleerd. De burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal hebben met een open brief al meteen voor leesvoer gezorgd. “In het bestuursakkoord staan goede aanzetten voor de volgende zes jaar. Tegelijk verwachten we toch wat meer ambitie. De uitdagingen zijn enorm”, zegt Peter Vermeulen van Ringland namens de drie bewegingen.

Niet wachten

De uitdagingen zijn duidelijk: de volledige overkapping van de Antwerpse Ring en een modal shift naar duurzamer verkeer. “Zo kom je tot een bereikbare regio en een leefbare stad. In het bestuursakkoord wordt voortgebouwd op het Toekomstverbond en dat is een goede zaak”, zegt Vermeulen.

De burgerbewegingen vragen ook dat het stadsbestuur op een aantal punten een versnelling hoger schakelt. “Er moeten langs beide zijden van de Ring nieuwe circulatieplannen komen in de wijken. Deze coalitie wil daarmee wachten tot de Ring overkapt is. Daar is geen enkele reden voor.”

Modal shift

Ook de modal shift, waarbij de auto’s maximaal de helft van alle verkeer mogen uitmaken, moet sneller worden doorgevoerd, klinkt het. “Volgens mobiliteitsschepen Koen Kennis is de modal shift in de binnenstad al een feit. Maar om het streefcijfer van 50/50 in de hele Vervoersregio waar te maken, moet de ambitie in de stad naar omhoog. Naar 70/30 in de kernstad en 60/40 in de voorstad. Steden als Zürich en Amsterdam doen zelfs nog beter en kunnen als voorbeeld dienen.”

Met de open brief willen de burgerbewegingen hun werk van de jongste jaren voortzetten. “Dat is: druk uitoefenen op het beleid en ervoor zorgen dat de beloften die gemaakt zijn ook worden nagekomen. Dat zijn we aan onze achterban verplicht. Nogal wat mensen hebben vragen bij de nieuwe coalitie en willen weten wat haar ambitie is”, zegt Peter Vermeulen.

 

Lees de volledig brief hier.

 

GVA - 7-1-2019

 

Burgerbewegingen blijven alerte strijders

De burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal zijn niet van plan om de volgende jaren vanaf de zijlijn passief toe te kijken hoe de nieuwe bestuursploeg in Antwerpen wel of niet werk maakt van een leefbare en bereikbare stad. Nog voor Bart De Wever II goed en wel geïnstalleerd is, hebben de drie organisaties in een open brief hun verlanglijstje bekendgemaakt.

Die lijst is bekend. De burgerbewegingen willen onder meer dat de volledige overkapping van de Ring wordt voorbereid. Dat betekent niet alleen dat de reeds geselecteerde projecten, waarvoor 1,25 miljard euro is gereserveerd, worden uitgevoerd. Dat betekent ook dat er ook al naar de tweede fase wordt gekeken. Naar de nieuwe projecten, die ervoor moeten zorgen dat de open Ring, zoals we die nu kennen, over ettelijke jaren niet meer dan een nare herinnering is.

Het zal vooral de Vlaamse regering zijn die hierin knopen moet doorhakken. Van het Antwerps stadsbestuur wordt verwacht dat het als een luis in de pels dit dossier opvolgt en er alles aan doet om die overkapping zo snel mogelijk concreet te maken én uit te voeren.

Dat de burgerbewegingen op hun beurt geen moment voorbij laten gaan om het stadsbestuur daarop te wijzen is logisch en noodzakelijk. Want de strijd is nog niet gewonnen. Dit najaar wordt op Linkeroever begonnen met de aanleg van de Oosterweelverbinding.

En dat is, na jaren van bakkeleien over tracés, tunnels en viaducten, alleen maar toe te juichen. Toch schuilt daarin ook een gevaar. Namelijk dat, eens de werken aan de Oosterweelverbinding in volle gang zijn, de politieke behoefte om de overkapping te vervolmaken een stuk minder wordt. Laten we vooral niet vergeten dat er, hoofdzakelijk buiten Antwerpen, nog heel wat krachten zijn die de overkapping weggegooid geld vinden. Ten onrechte overigens.

Daarom moeten de burgerbewegingen tot het laatste project is afgerond verdergaan met het schrijven van open brieven en het stellen van lastige vragen. Niet omdat het stadsbestuur van slechte wil is - voorlopig wijst niets erop dat dit zo zou zijn. Wel omdat de verleiding groot is om de afwerking van dergelijk groot project als de overkapping op de lange baan te schuiven. En dat is wel het laatste wat Antwerpen nodig heeft.

Patrick Van de Perre
GVA 7-1-2019 pag. 2

Tags: