Actievoerders lijken wel rocksterren geworden

kade rechteroever

Tegen de verwachtingen in is de doorgaans windstille periode van de krokusvakantie in Antwerpen een echte Oosterweel-week geworden.
Woensdagavond puilde zaal Horta achter de Stadsschouwburg bijna uit omdat ruim zeshonderd mensen de toelichting van de actiegroepen wilden horen. En Manu Claeys van stRaten-generaal kreeg van het publiek een staande ovatie. Hij en Wim van Hees van Ademloos lijken wel rocksterren te zijn geworden.

Ik ben jaren geleden nog aanwezig geweest tijdens de infoavonden uit de beginperiode van de actiegroepen, toen ze hun zaak bepleitten voor hooguit enkele tientallen geïnteresseerden in allerlei achterafzaaltjes.
Hun dertiende infoavond in zaal Horta gaf een totaal ander beeld. Wie mensen kan mobiliseren voor een urenlange uiteenzetting over zo'n technisch onderwerp als Oosterweel, die heeft op z'n minst iets teweeggebracht dat aandacht verdient.
Natuurlijk zaten er van de vele voorstanders van het BAM-tracé niet veel in de zaal.
En hetzelfde geldt voor al die mensen wie het werkelijk worst zal wezen welke bruggen of tunnels er worden aangelegd, als het maar snel gebeurt en als die ellendige files eindelijk worden opgelost.
Maar het is wel een feit waar je niet naast kan kijken: de keuze die de Vlaamse regering op Valentijnsdag maakte voor het BAM-tracé, heeft het verzet ertegen niet gesmoord.
Volgens Wim van Hees is het zelfs groter geworden.
Die inschatting is voor zijn rekening, maar de talrijke opkomst in Horta wijst in elk geval niet op het tegendeel. Het aantal belangstellenden was zelfs groter dan tijdens een soortgelijke avond vlak voor het referendum in 2009.
En zo gaat het verhaal dus verder. Op naar de fase van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), waarin de mondige burger opnieuw gebruik kan maken van zijn democratisch recht om bezwaarschriften in te dienen tegen het BAM-tracé. Ten tijde van de Lange Wapper waren er dat 17.000, de kans is groot dat het er nu nog heel wat meer zullen zijn.
De overheid en de BAM moeten nu ook met een sterk communicatieplan komen. Zij hebben daarvoor veel meer middelen tot hun beschikking dan de actiegroepen. En toch zijn ze er in het verleden nooit in geslaagd om de slag op communicatief vlak te winnen. Lukt het ditmaal wel?
Lex Moolenaar
Gazet van Antwerpen 07-03-2014 pag. 2

Tags: