Advocaat actiegroep Doel2020: “Europese Commissie verklaart Wase havenuitbreiding onwettig”

kade rechteroever

In een “advies bij een advies” heeft de Europese Commissie een vernietigende mening uitgesproken over de milieucompensaties voor de geplande havenuitbreiding in het Waasland. De Vlaamse overheid zegt “verbaasd” te zijn over dit commissie-advies.

Eind vorig jaar schorste de Raad van State gedeeltelijk het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP), dat de uitbreiding van de haven in de Wase Saeftinghezone mogelijk moet maken. Dat gebeurde bij hoogdringendheid en niet ten gronde.

Over die uitspraak ten gronde stelde de Raad van State op zijn beurt aan het Europees Hof een “prejudiciële vraag”. Zeg maar: wat denkt Europa? Alvorens die vraag te beantwoorden, vroeg het Hof zelf eerst de Europese Commissie om advies. Dat advies werd op 17 februari gegeven en is ronduit vernietigend.

Volgens Igor Rogiers, advocaat voor de actiegroep Doel2020, komt het erop neer dat “de Europese Commissie het GRUP onwettig verklaart”.
De vele natuurgebieden die de haven nu in de Saeftinghezone aan het aanleggen is, zijn er niet op gericht de aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied te “voorkomen of te verminderen”, aldus de Commissie.

Herhaaldelijk stelt het advies dat het in werkelijkheid een onverholen “compenserende maatregel” is. De Commissie verwijst daarbij uitgebreid naar het arrest-Briels waarbij Nederland pas na een ingreep elders natuurgebieden aanlegde. Vlaanderen doet dat nochtans al op voorhand. “Niet doorslaggevend”, zegt de Commissie. In beide gevallen is het compensatie.

De Vlaamse overheid zegt “verbaasd” te zijn over het advies. Al was het maar omdat Europa eind januari de Antwerpse aanpak nog tot voorbeeld stelde.

“De Vlaamse regering is altijd verbaasd”, sneert Igor Rogiers. “Ook de Raad van State waarschuwde vorig jaar al en zwaaide daarbij met dat arrest-Briels. De Raad moet ook niet zo verbaasd zijn. In een handleiding bij de habitatrichtlijnen vermeldde Europa de Vlaamse aanpak als typevoorbeeld van compensaties.”

De Vlaamse overheid vraagt nu dringend overleg met Europa. Intussen wordt verder gegaan met de maatregelen rond Doel.

(pvb)
Gazet van Antwerpen 01-03-2016 pag. 10

 

Tags: