BAM Tracé? Ah, nee! - Hoe moet / kan het nu verder?

kade rechteroever

STRATEN - GENERAAL

woensdag 5 maart 2014
20u
Zaal Horta
Hopland 2, 2000 Antwerpen
 
Ademloos en stRaten-generaal nodigen u uit om samen met ons te onderzoeken hoe het verder moet, nu de overheid officieel nog maar eens heeft gekozen voor het BAM-tracé.
 
Zelf wil stRaten-generaal er in de eerste plaats voor zorgen, zoals ze dat in dit dossier inmiddels al negen jaar doet, dat de publieke opinie begrijpt hoe de overheid ons deze historische vergissing tracht te doen slikken met argumenten die geen steek houden, noch procedureel, noch voor de publieke opinie.
 
De stadsontwikkeling van Antwerpen en de gezondheid van haar inwoners worden al te vaak opgeofferd voor belangen van mensen die gedateerde oplossingen voorstaan en blijkbaar niet wakker liggen van de puinhoop die ze daarmee zullen achterlaten.
 
Enig historisch besef is echt wel op zijn plaats:
 
 
Het is onze plicht te doen wat we kunnen om dit te doen ophouden en een einde te maken aan de contraproductieve politiek van een laatdunkende overheid.
 
Ademloos en stRaten-generaal hopen u op 5 maart om 20u massaal te mogen begroeten in zaal Horta…
 

Tags: