'De algemene context waarin men vandaag aan politiek moet doen is een snelweg naar het fiasco...'

kade rechteroever

'Verkramptheid wordt stilaan een opdringerige karakteristiek van de huidige politiek in ons land. Men wantrouwt de eigen ambtenaren, men wantrouwt onafhankelijke groepen die zich in een materie vastbijten, men wantrouwt de burgers, men wantrouwt vooral de georganiseerde burgers...

Beroepspolitici zijn veel van hun relevantie verloren - en niet enkel in ons land, ook in de buurlanden - omdat vele van hun bevoegdheden naar transnationale organen zijn verhuisd... naar de Europese Unie. Ze hebben zelf bepaalde hefbomen die ze hadden in de uitverkoop gedaan. Privatisering van instellingen en mechanismen waarmee ze op het beleid konden wegen. Voor beroepspolitici is het een existentiële kwestie geworden. Hoe kunnen ze hun bestaansreden nog argumenteren?'

Dat heeft professor Luc Huyse gezegd in het programma Z-Talk Goossens op Kanaal Z, waar hij en Christian Leysen dieper ingingen op de problematiek van de Antwerpse ring en de Oosterweelverbinding.

 

 

Goossens vroeg daar waarom de politiek zo moeilijk zijn fouten kan toegeven:

‘Mochten ze dat wel doen - en toegeven dat stRaten-generaal en Forum 2020 die inzake de Oosterweelverbinding volledig buiten de politieke context hebben gewerkt en het beter hebben gedaan - dan zou dat eens te meer bewijzen dat ze nog slechts kleine spelers zijn op het politieke veld. Zo interpreteer ik dat.... De algemene context waarin men vandaag aan politiek moet doen is een snelweg naar het fiasco... Dat lukt niet meer. Onze bevolking is te geschoold geworden.'

Volgens Christian Leysen en professor Huyse is de aanpak van het dossier rond de Oosterweelverbinding - waarin de beslissing nu al 18 jaar aansleept -, onderdeel van een grotere politieke deal die de CD&V ten goede moet komen, terwijl andere partijen andere dossiers kregen, waarbij Uplace, een gepland winkel- en ontspanningscomplex in Machelen in de buurt van Vilvoorde, naar toenmalig coalitiepartner Open VLD zou zijn gegaan.

Op de vraag wat de rol van toppolitici vandaag nog is - gezien er in grote dossiers zoals die van de Oosterweelverbinding toch niets wordt beslist -, antwoordde Leysen: ‘Politici moeten het niet uitvoeren, de adminstratie moet het uitvoeren. Politici worden als pr-mensen voor de partij of hun regio gebruikt. Maar dit land wordt niet door politici geregeerd, noch door administraties, maar door de kabinetten.’

Huyse bevestigde dat: ‘Partijen die in de coalitie zitten vertrouwen elkaar niet, dus topfuncties worden niet alleen in de adminstraties toegekend, maar ook in een cel die daarnaast is gecreëerd - de kabinetten- waarvan men overtuigd is dat daar de mensen zitten die ten alle tijde en in alles de belangen van de partij zullen dienen.’

Leysen - die tussen 2000 en 2003 in de Antwerpse gemeenteraad zetelde voor de Open VLD, maar dit mandaat opgaf om meer onafhankelijk zijn standpunten te kunnen verdedigen- had nog een weinig hoopvolle boodschap voor de Antwerpenaars. Op de vraag wat nu te gebeuren staat, antwoordde hij:

‘Het is vandaag op een punt gekomen waar men zegt: ‘Wat we beslissen is niet belangrijk, we moeten het alleen voordoen alsof we beslist hebben.’ Negen kansen op tien gaat men nu voordoen alsof men beslist heeft zoals men al tien keer gezegd heeft dat men beslist heeft en gebeurt er verder niets...’

 

Express 03-02-2014
http://www.express.be/business/nl/economy/de-algemene-context-waarop-men-vandaag-aan-politiek-moet-doen-is-een-snelweg-naar-het-fiasco/201826.htm

Tags: