een fijn beleid voor fijn stof

kade rechteroever

Vanaf deze morgen moet er wat trager gereden worden. De normen van het fijn stof zijn overschreden en om dan toch maar iets te doen kondigt de overheid een snelheidsbeperking aan. Of het veel uithaalt is erg onduidelijk. En dat daarmee de oorzaken van het fijn stof  buiten schot blijven is duidelijk.

Fijn stof komt vooral van het wegverkeer, en meer specifiek van diesel wagens en vrachtwagens. Jarenlang heeft de overheid het aankopen van diesel wagens volop gepromoot. Dit door het zeer aantrekkelijk te maken om die als bedrijfsauto aan te schaffen en door de prijzen aan de pomp goedkoper te maken. Gevolg is dat we nu het land ter wereld zijn met de meeste diesels. Bijna 80% van alle nieuwe wagens zijn nu diesels. Het fijn stof zorgt voor heel wat gezondheidsproblemen zoals astma en ademhalingsproblemen. Elke Vlaming leeft nu al bijna een jaar minder lang omwille van het fijn stof.

Gelukkig hebben we strijdvaardige ministers om het probleem aan te pakken. Het is bekend dat een roetfilter de uitstoot van fijn stof kan doen dalen. Dus is beslist om subsidie te geven en de volledige kost van de roetfilter terug te betalen voor de automobilisten die vrijwillig de filter laten installeren. Overal staan grote borden langs de snelwegen om mensen ertoe aan te zetten deze actie te ondernemen.  De actie is volgens minister Joke Schauvliege veelbelovend gestart. Na drie weken zijn er 7 (zeven) premies aangevraagd voor een filter. Als er jaarlijks 400 000 duizend nieuwe diesels worden ingeschreven dan zijn 7 filters inderdaad wel erg veelbelovend…

Ah, hadden we maar politici die de problemen echt zouden aanpakken. Een kilometerheffing (die duurder is voor diesels), bij smogalarm het beurtelings laten rijden van auto’s volgens even en oneven nummerplaat, het herinvoeren van autoloze zondagen, het rantsoeneren van het aantal nieuwe auto’s dat op de weg mag komen en die per loterij toekennen (zoals in Peking), een toegangstaks voor wagens (zoals in Londen en Kopenhagen), het resoluut kiezen voor openbaar vervoer, het voorzien van speciale rijvakken voor carpoolers en bussen, het zwaarder belasten van wie alleen in de auto zit,… Er zijn zoveel structurele maatregelen mogelijk.

Maar verder dan even een paar dagen een beetje trager rijden komen we niet.

LowImpactman 31-01-2011
http://lowimpactman.wordpress.com/2011/01/31/een-fijn-beleid-voor-fijn-stof/

 

 

Smogalarm op maandag en dinsdag

VRT Nieuws 30-01-2011

http://www.deredactie.be/permalink/1.953149

 

Smogalarm

Het is smogalarm op de meeste Vlaamse autowegen, vooral rond Kortrijk, Gent, Antwerpen en Brussel.  Er zit te veel fijn stof in de lucht.  De maximumsnelheid is 90 km per uur, zeker tot woensdagochtend.   Hajo Beeckman van het Vlaams Verkeerscentrum.
Smogalarm31012011
Radio1 31-01-2011
http://www.radio1.be/programmas/ochtend/smogalarm

 

Maandag en dinsdag smogalarm

Maandag en dinsdag geldt in delen van Vlaanderen, Brussel en Wallonië een smogalarm. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). De concentratie aan fijn stof in de lucht dreigt de komende dagen te hoog te zijn.
IRCEL besliste het smogalarm te activeren omdat door de weersomstandigheden van de voorbije dagen de kans reëel is dat de gemiddelde fijnstofconcentraties twee opeenvolgende dagen hoger zullen zijn dan 70 µg/m³.

Om die luchtverontreiniging te beperken, worden maandag en dinsdag snelheidsbeperkingen ingevoerd. In Vlaanderen zal de snelheid op bepaalde secties van ringwegen en autosnelwegen beperkt worden tot 90 km per uur. Vaste, en op sommige plaatsen dynamische verkeersborden zullen die beperking aangeven met de boodschap '90 SMOG'.

In Brussel zullen er extra snelheidscontroles worden georganiseerd. Er worden daarvoor ongeveer 50 extra radars ingezet.

Ook in het Waals gewest zullen maandag en dinsdag snelheidsbeperkingen gelden op bepaalde secties van autosnelwegen.

 
het Nieuwsblad 30-01-2011
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20110130_063
 

meer info:

http://www.irceline.be/
http://www.vmm.be/

 

 

 

Tags: