Klankbordgroep streefbeeldstudie R11

kade rechteroever

De R11 verbindt de E19 ter hoogte van Wilrijk met de E313/E34 aan het rondpunt in Wommelgem. Dagelijks slikt deze weg heel wat (sluip)verkeer in de Antwerpse Zuidoostrand. Om de R11 beter te voorzien op het verkeer dat hier dagelijks voorbij rijdt en om de Antwerpse ring te ontlasten, is er in het Masterplan 2020 voorzien dat de R11 vertunneld wordt.
 
De Vlaamse overheid heeft aan gouverneur Cathy Berx en Jaak Polen de opdracht gegeven om een streefbeeldstudie te maken voor de R11 en de omgeving. Vlot verkeer, veiligheid, maar ook leefbaarheid voor omwonenden zijn hierbij de belangrijkste criteria. Daarom vragen zij ook inspraak en participatie van steden en gemeenten, vervoersmaatschappijen, wijk- en buurtcomités, verenigingen, winkels, omwonenden, pendelaars en andere belanghebbenden.

 

Klankbordgroep in Provinciehuis

Op het provinciehuis kwam vanmorgen de klankbordgroep samen. Daarin zit iedereen iedereen die betrokken is bij de aanleg van de nieuwe R11. De R11 moet de E19 in Wilrijk verbinden met de E313 aan het rondpunt in Wommelgem. In de klankbordgroep kunnen alle betrokkenen hun vragen en wensen uiten.


ATV 30-03-2011

http://www.atv.be/item/klankbordgroep-provinciehuis

 

Klankbordgroep streefbeeldstudie R11

 

Opdrachtbrief R11 minister Hilde Crevits

Presentatie Klankbordgroep R11 29/03/2011

de matrix van de gemeenten in verband met de R11

de matrix van de klankbordgroep in verband met de R11 

verslag klankbordgroep R11 29 maart 2011 

In opdracht van Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits moet gouverneur Cathy Berx er als procesbegeleider voor zorgen dat het streefbeeld voor de vertunneling van de R11 voor doorgaand respectievelijk bestemmingsverkeer én de ontsluiting van de Rupelstreek overeenkomstig het te vervolledigen streefbeeld van de N171 gefinaliseerd wordt.

Zo wordt concrete invulling gegeven aan de beslissing van de Vlaamse regering van 24-29/09/10 met betrekking tot het Masterplan 2020 Antwerpen.

Procesleider Jan-Jaak Polen van het Agentschap Wegen en Verkeer zal dit streefbeeld opmaken in permanent overleg en systematische betrokkenheid van alle stakelholders (steden en gemeenten, provincie, Vlaams Gewest, De Lijn, NMBS, de wijkcomités, scholen, bedrijven, ziekenhuizen, …).

 

Raadpleeg de opdrachtbrief van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits van 29/11/2010 (pdf).

 

Wat is een streefbeeldstudie? Doelstellingen en krachtlijnen

 

  • Met deze aanpak verbinden de partijen zich ertoe een gewestweg van het type primair II of secundair te bestuderen en in te passen in zijn ruimtelijke omgeving of een studie te maken over een bovenlokaal mobiliteitsthema, en dat in overeenstemming met het (de) mobiliteitsplan(nen) van de omgeving.
  • In de streefbeeldstudie wordt voor een gewestweg een geïntegreerd concept van duurzame en multimodale mobiliteit, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en landschappelijke of stedelijke integratie uitgewerkt. Het gewest bestelt en betaalt de studie.

 

Inhoud van de streefbeeldstudie
 

 

Een streefbeeldstudie dient onder andere de volgende gegevens te omvatten:

 

1. Een gedetailleerde gekwantificeerde beschrijving van de huidige verkeerssituatie en de verkeerssituatie bij een autonome evolutie nu en binnen 10 jaar (zoals verkeerstellingen, ongevallenstatistieken en een oorsprong-bestemmingsonderzoek).

2. De formulering van de verkeersproblemen, een analyse van mogelijke multimodale oplossingen en een afweging van hun impact op het milieu, de open ruimte, de leefbaarheid, de veiligheid en de bereikbaarheid.

3. Een multimodale visie voor het projectgebied als bredere visie op de gehele corridor.

4. De te nemen maatregelen, gerangschikt volgens prioriteit, met vermelding van hun kritische randvoorwaarden.

5. De uitwerking van herinrichtingsprincipes voor elk deelgebied langs het traject van de gewestweg in kwestie.

6. Het kwantificeren van de toekomstige situatie na uitvoering van de bovenvermelde maatregelen.
 

29-03-2011

http://www.provant.be/bestuur/beleid/gouverneur/bevoegdheden_missies/r11/

 

Tags: