Komt er een intendant voor klimaat zoals voor Oosterweel? “Neem een voorbeeld aan Nederland”

kade rechteroever

 

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) sluit zich aan bij het voorstel van burgeractivist Manu Claeys om een intendant aan te stellen voor het klimaat. “We kunnen een voorbeeld nemen aan de klimaattafels in Nederland. Daar zoeken innovatieve bedrijven samen met werkgeversorganisaties, vakbonden, ngo’s en ambtenaren naar concrete maatregelen om de uitstoot van CO2 fors te verminderen”, zegt Mathias Bienstman, woordvoerder van BBL.

 

Manu Claeys stelde vorig weekend voor om een klimaatintendant aan te stellen. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zei maandag in ‘De Ochtend’ op Radio 1 dat die intendant er voorlopig niet zal komen. “We zien de noodzaak op dit moment niet”, zegt Bourgeois. “Laat ons de principes van onze parlementaire democratie overeind houden. Het is de regering die verantwoordelijk is voor het beleid, en die verantwoording moet afleggen aan het parlement en aan de kiezers.”

Klimaattafels

Maar de Bond Beter Leefmilieu zegt dat zo’n intendant wel degelijk een goed idee is. “We kunnen een voorbeeld nemen aan Nederland”, zegt Mathias Bienstman. “De regering heeft daar beslist dat de CO2-uitstoot in vijf sectoren tegen 2030 met minstens 49% moet dalen, ten opzichte van 1990. Het gaat om de sectoren elektriciteit, gebouwen, industrie, landbouw en mobiliteit. Voor elke sector zijn belanghebbenden samengekomen aan zogenaamde ‘klimaattafels’, om concrete voorstellen te doen over de manier waarop de CO2-doelstelling kan worden gehaald. Die belanghebbenden zijn onder meer bedrijven die innovatieve manieren bedenken om de CO2-uitstoot te verminderen, werkgeversorganisaties, vakbonden, ngo’s en ambtenaren. Daar zijn heel concrete voorstellen uitgekomen. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekent nu of die voorstellen de uitstoot van CO2 effectief met minstens 49% zullen verminderen. In april zal die berekening klaar zijn.”

De belanghebbenden zijn in Nederland bijvoorbeeld overeengekomen om tegen 2030 70% tot 80% van de elektriciteit op te wekken met groene energiebronnen, en om voor 2021 100.000 woningen te verduurzamen, door ze bijvoorbeeld aan te sluiten op warmtenetten.

De klimaattafels worden voorgezeten door de voormalige liberale politicus Ed Nijpels. Zijn functie is te vergelijken met die van een intendant.

“Niet in de plaats van politici”

Manu Claeys vindt ook dat België een voorbeeld kan nemen aan de klimaattafels in Nederland. “Uiteindelijk is het daar nog altijd de politiek die beslist welke concrete maatregelen er voor het klimaat worden genomen. Als we in België een intendant aanstellen, zal die net als in Nederland ook niet in de plaats komen van politici”, zegt Manu Claeys.

“Ik stel de parlementaire democratie niet in vraag. Maar er is wel dringend nood aan innovatie bij de voorbereiding van het beleid. Bij Oosterweel zijn het ook niet de actiegroepen die het beleid hebben bepaald. Intendant Alexander d’Hooghe heeft alleen experten, burgerbewegingen en ambtenaren samengebracht, die concrete voorstellen hebben gedaan. Daarna heeft de politiek beslist welke stukken van de Ring worden overkapt.”

Volgens Claeys is de nood aan een intendant voor het klimaat bijzonder hoog. “We gaan van verkiezing naar verkiezing, zonder dat er concrete beslissingen worden genomen”, zegt Manu Claeys. “De ene zegt dat we kernenergie moeten behouden. De andere wil het afschaffen. De ene zegt dat de economie moet blijven groeien, de andere stelt dat in vraag. Wij kunnen die tegenstellingen meer dan ooit overwinnen door een intendant aan te stellen, die vervolgens alle belanghebbenden samenbrengt om oplossingen voor te stellen.”

“Met Oosterweel zijn we daarin geslaagd”, zegt Claeys. “Maar een groot deel van de bevolking had nog tien jaar kunnen wachten op een oplossing. Er was bij Oosterweel geen grote paniek. Bij de klimaatbeweging is die er wel. Waarom zouden we het trucje van de intendant na Oosterweel dan ook niet bij het klimaat toepassen?”

 

https://www.gva.be/cnt/dmf20190304_04229527/komt-er-een-intendant-voor-k...

Tags: