Turnhoutsebaan - Stad mag fietsstraten wél opleggen

kade rechteroever

Gouverneur geeft Borgerhout ongelijk in klacht rond bevoegdheid

 

Het stadsbestuur mag de fietsstraten parallel aan de Turnhoutsebaan aanleggen, tegen de wil in van het Borgerhoutse districtsbestuur. Dat heeft de Antwerpse gouverneur beslist.  
 
In een fietsstraat moeten auto’s zich aanpassen aan de fietsers. Die mogen het hele wegdek gebruiken. Auto’s  mogen  hen  niet  inhalen.  De eerste werd geopend in de Grote-hondstraat, in september 2014. Ook toen  al  was er sprake van Kattenberg als mogelijke fietsstraat.
Maar rond de aanleg van de zogenaamde Rode Loper parallel aan de Turnhoutsebaan kwamen Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis(N-VA) en het Borgerhoutse districtscollege in een patstelling terecht.  De situatie ontplofte toen het districtscollege in juni het plan van de Rode Loper afwees, omdat er onvoldoende werd gedaan aan onder meer de afbouw van het sluipverkeer. Ook rond geplande werken aan  Boekenberglei, Drakenhoflaan en Gitschotellei raakten de twee partijen het niet eens.

 

De kans dat deze fietsstraatroute er komt, is met de beslissing van de gouverneur zeer groot.


Noodprocedure

Kennis riep een noodprocedure in en kreeg de steun van de meerderheid in de gemeenteraad. Die procedure  houdt een overleg in met de burgemeester, de mobiliteitsschepen, het Borgerhoutse districtscollege en -raad, de fractieleiders van de gemeenteraad en de voorzitters van de districtscolleges. Als daarmee geen consensus wordt bereikt, kan de stad de plannen doorduwen en door het district laten betalen.
Het Borgerhoutse districtscollege voelde zich door deze noodprocedure buitenspel gezet en diende een klacht in bij de provinciegouverneur. Maar gouverneur Berx schrijft nu in haar beslissing, die de redactie kon inkijken, dat de stad correct handelt. Berx verwijst naar de verschillende overlegmomenten  met het district. “Het stadsbestuur heeft pas besloten om de procedure op te starten toen bleek dat het  districtsbestuur niet akkoord zou gaan”, schrijft Berx.
De  gouverneur is ook duidelijk als het over de bevoegdheden gaat. Normaal gezien is  heraanleg van straten een districtsbevoegdheid, maar de Antwerpse gemeenteraad kan een  district een maatregel opleggen, zegt Berx, als hij van oordeel is dat het van stedelijk belang is. Er is volgens Berx een “ruime  appreciatievrijheid”. De fietsstraten en de werken  van  Boekenberglei zijn onderdeel van het bovenlokaal functionaal fietsroutenetwerk.
“Een  aantal aangelegenheden vereisen immers een aanpak over de grenzen van de districten heen, waarvan het stedelijke mobiliteitsbeleid een duidelijk voorbeeld is”,  
zegt Berx.
Op een eerder overleg bleef Borgerhout afwezig. Er zou nog een tweede poging  komen om tot een consensus te komen. De aanleg van de Rode Loper was gepland voor eind dit jaar, begin volgend jaar. De kans dat de fietsstraten en de geplande werken er komen, is met de beslissing van de gouverneur zeer groot. Het Borgerhoutse districtsbestuur kan nog beslissen om naar de Raad van State te gaan.

Sacha Van Wiele

 

Gazet van Antwerpen, 2017-09-21, pag. 16

http://www.gva.be/cnt/dmf20170920_03084510/stad-mag-fietsstraten-wel-opl...

 

Tags: