Uitnodiging infoavond Horta dinsdag 7 februari 2012

kade rechteroever

Horta-avond startschot verkiezingscampagne Antwerpse actiegroepen

 

stRaten-generaal en Ademloos nodigen u uit op de eerste infoavond van dit verkiezingsjaar

 

 
Dinsdag 7 februari 2012 om 20 uur in zaal HORTA, Hopland 2, 2000 Antwerpen
 
Een gezond en leefbaar Antwerpen met doorgaand verkeer rond onze stad (Meccano), een overkapping van de ring en een ambitieus openbaarvervoerplan worden wat ons betreft de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012.
 
U krijgt het laatste nieuws van het inspraak- en procedurefront en wordt met visuele presentaties verder geïnformeerd over gewenste plannen voor Antwerpen. We hebben het o.a. over fijn stof records, naderende Europese boetes, de Antwerpse bevolkingsgroei en een daarbij horend mobiliteitsplan. We brengen nieuwe affiches mee, kondigen een tweede  tunnelcongres aan, staan stil bij het Ademloos MUSAR plan en de twee Meccanovarianten van stRaten-generaal zoals ingediend in de plan-MER-procedure voor de Oosterweelverbinding.
We tonen nog maar eens hoe noodzakelijk en realistisch het overkappen van de Antwerpse ring is (nu en niet over vijftig jaar), verwijzend naar inspirerende buitenlandse voorbeelden.
We antwoorden ook graag op alle vragen die u ons al het hele jaar 2011 hebt willen stellen.
 
Kortom, een informatieve maar gezellige avond.
 
 
Hou alvast ook woensdagnamiddag 7 maart 2012 vrij in uw agenda.
 
Dan organiseert stRaten-generaal haar tweede tunnelcongres in het Provinciehuis.
Motto van dat congres: OVERKAPTE STADSSNELWEGEN ZIJN DE TOEKOMST. Massatransport, stadsontwikkeling en gezondheid in een groeiend Antwerpen.
Met deskundige lezingen door experten uit diverse vakgebieden.
 

Tags: