Antwerpen als stralend middelpunt

kade rechteroever

Hoe luider het gemor over de lage-emissiezone in Antwerpen, hoe enthousiaster de reacties buiten de stad. Mechelen en Willebroek kondigden vorige maand al aan dat ze ook een LEZ willen. Gisteren raakte bekend dat een aantal burgemeesters van gemeenten in de zuidrand van Antwerpen het idee van een lage-emissiezone zeer genegen is. En de burgemeesters hebben een punt.
 

Het zuiden van de metropool verstedelijkt in ijltempo. Wie vanuit Antwerpen via Berchem naar Mortsel rijdt, kan nauwelijks nog merken waar de ene stad eindigt en de andere begint. (Voor Antwerpenaren die nu de wenkbrauwen fronsen: ja, Mortsel is óók een stad.) Het zou de levenskwaliteit van de bewoners van de dichtbevolkte zuidrand alleen maar verbeteren als er minder CO2 de lucht werd ingeblazen.
 

Als het Antwerps stadsbestuur nu ook nog bereid zou zijn om de LEZ uit te breiden naar de districten buiten de Ring, én als de burgemeesters van Mortsel, Edegem, Kontich en andere gemeenten de handen in elkaar slaan, kan er uiteindelijk zelfs een LEZ gevormd worden tussen Antwerpen en Mechelen. En wie weet nog tot veel verder...
 

Toegegeven, er zit nog wat veel ‘als’ in dit verhaal, maar een mens mag dromen, toch? Zou het niet mooi zijn als uiteindelijk in heel Vlaanderen minder vervuilende auto’s gaan rijden omdat Antwerpen het goede voorbeeld heeft gegeven? Zou dat niet wéér iets zijn waarop de Antwerpenaar trots mag wezen? Al is trots momenteel niet het overheersende gevoel in de stad. De eigenaars van oude wagens zijn razend en stellen het stadsbestuur en de Vlaamse overheid in gebreke.
 

Intussen hebben meer dan twintigduizend mensen zich de voorbije maand niks aangetrokken van de LEZ. Vanaf morgen krijgen die allemaal een boete, wat het protest niet bepaald zal doen afnemen. Dat niet iedereen staat te juichen over de maatregel, is normaal. Zeker in Antwerpen. Niets kan in deze stad veranderen zonder stevige discussies vooraf. Maar tegelijk is dit de stad waar veel belangrijke veranderingen ontstaan en navolging vinden. We blijven dus dromen van een enorme lageemissiezone met Antwerpen als stralend middelpunt.

KRIS VANMARSENILLE
Gazet van Antwerpen 01-03-2017 pag. 14

 

Proeftijd lage-emissiezone voorbij, ook randgemeenten overwegen invoering


20.500 waarschuwingen, vanaf nu 125 euro boete

 
De stad Antwerpen heeft in de voorbije maand meer dan 20.500 waarschuwingsbrieven verstuurd naar chauffeurs die met een vervuilende auto de lageemissiezone in reden. Vanaf vandaag is het menens en wordt er beboet.
 

Wie nu nog tegen de lamp loopt, krijgt een administratieve boete van 125 euro. Intussen laat de stad onderzoeken of een uitbreiding van de lage-emissiezone (LEZ) naar de districten haalbaar is. “Het gaat om een zeer grondig onderzoek, dat nog een tijd zal duren”, zegt schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA).

De burgemeesters van de gemeenten in de zuidelijke rand overwegen nu al op hun beurt een lage-emissiezone in te voeren. Ze zijn bang dat zij het slachtoffer worden van het Antwerps beleid. Zo zouden mensen met vervuilende auto’s tot in Boechout kunnen rijden en daar de tram nemen. Maandag gaan de burgemeesters van Boechout, Mortsel, Borsbeek en Hove een en ander bespreken op het kantonnale overleg, waarbij ook Lint, Edegem, Kontich en Aartselaar rond de tafel zitten.
 

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) gaat intussen in de aanval tegen de lage-emissiezone. De eigenaars van oldtimers beweren dat er procedurefouten zijn gemaakt in het decreet en beginnen een juridische procedure. “Voor de heel oude wagens geldt een uitzondering, maar de LEZ is nefast voor eigenaars van voertuigen tussen 25 en 40 jaar oud”, zegt voorzitter Peeter Henning. Schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) toont geen begrip. “Als we deze oude en zeer vervuilende wagens zomaar zouden toelaten, heeft de LEZ gewoon geen zin meer.”
 
(jas, lvg)
Gazet van Antwerpen 01-03-2017 pag. 1

 

Vanaf vandaag boetes voor overtredingen

Oldtimerliefhebbers beginnen procedure om LEZ nietig te verklaren 

 De waarschuwingsperiode voor de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen is voorbij. Vanaf vandaag krijgen overtreders een boete. Intussen is de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen een juridische procedure begonnen tegen de LEZ.
 

De lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen is sinds 1 februari van kracht. De meest vervuilende voertuigen mogen niet meer rijden in het gebied tussen de Antwerpse Ring en de Schelde. Ook Linkeroever valt onder de LEZ. In februari kregen overtreders nog een waarschuwingsbrief in de bus. In totaal verstuurde de stad meer dan 20.500 brieven.
 

Vanaf vandaag kunnen overtreders een administratieve boete van 125 euro verwachten. Tot nu toe respecteerde 95% van de Belgische voertuigen de regels. De stad verwacht dat dat percentage zal toenemen zodra er boetes dreigen. Voor buitenlandse voertuigen zijn er nog geen cijfers, want Vlaanderen moet nog een protocol afsluiten met onder meer Nederland en Frankrijk over het uitwisselen van gegevens. “De nummerplaten van die buitenlandse chauffeurs worden wel gescand”, zegt Antwerps schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA).
 

“Overtreders zullen achteraf alsnog een boete ontvangen wanneer het protocol met de betrokken landen afgesloten is. Ondertussen zetten we extra in op controles op straat, zodat we kunnen overgaan tot onmiddellijke inning van de boete.”
 

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV) blijft zich intussen verzetten tegen de LEZ en stelt vrijdag het Vlaams Gewest en de stad Antwerpen in gebreke. Voertuigen ouder dan veertig jaar mogen, na betaling, nog wel de LEZ binnen. Voor oldtimers tussen 25 en 40 jaar geldt die uitzondering niet.
 

Procedurefouten 

“De gevolgen en de opgelegde criteria zijn nefast voor eigenaars van oude voertuigen”, zegt Peeter Henning, voorzitter van de BFOV. “Wij beschikken over sterke argumenten om de LEZ nietig te laten verklaren”, zegt Henning. “Zo zijn er tal van procedurefouten gemaakt in het decreet. Wij eisen dat wagens ouders dan dertig jaar volledig vrijgesteld worden. We zijn niet tegen de lage-emissiezone, maar oldtimers rijden jaarlijks tussen de 500 en 1.500 kilometer. De impact op de luchtvervuiling is verwaarloosbaar.”

Alle niet-toegelaten voertuigen kunnen wel, maximaal acht keer per jaar, voor 35 euro per dag de LEZ binnenrijden met een dagpas. “Een verdoken belasting”, reageert Henning.

Zowel Vlaams minister van Omgeving en Natuur Joke Schauvliege (CD&V) als Antwerps schepen Nabilla Ait Daoud zijn niet van plan om in te gaan op de eis van de BFOV. “Als we die oude wagens zomaar zouden toelaten, heeft de LEZ geen zin meer”, zegt Ait Daoud (N-VA). “We willen gezondheidswinst boeken. Net daarom weren we de meest vervuilende auto’s uit de stad. Die oude voertuigen zijn zeer vervuilend, daar bestaat geen discussie over.” “Vanuit de bekommernis om de luchtkwaliteit is er geen reden om een uitzondering te maken voor oudere benzinevoertuigen, integendeel zelfs”, vult Schauvliege aan.

JAN STASSIJNS
Gazet van Antwerpen 01-03-2017 pag. 4


Ook zuidrand denkt aan invoering LEZ

Gemeenten bang om slachtoffer te worden van Antwerps beleid

De gemeentebesturen van de Antwerpse zuidrand beraden zich over de invoering van een eigen lage-emissiezone (LEZ). Ze zijn bang dat ze het slachtoffer worden van het beleid in Antwerpen. Maar de burgemeesters zitten nog niet op één lijn.
 

Het Boechoutse gemeenteraadslid Ria Van Den Heuvel (Pro) bond op de gemeenteraad eergisteren de kat de bel aan. “De Antwerpse lage-emissiezone dreigt een negatieve impact te hebben op de omliggende gemeenten”, zei ze. “Het is best denkbaar dat chauffeurs met auto’s met te hoge roetuitstoot tot aan onze tramterminal rijden en van daar met het openbaar vervoer naar een proper Antwerpen reizen. Dan dreigt ook de parking daar te klein te worden."

Ze vindt dat de rand niet het slachtoffer mag worden. “De Vlaamse overheid laat het initiatief aan de gemeenten om al dan niet een LEZ in te voeren. Wel, als elke kleinere gemeente dat zou doen, dan kunnen we bekomen dat er een globaal initiatief komt.” Vandaar haar oproep: “Maak van Boechout het eerste dorp met een eigen LEZ.”

Burgemeester Koen T’Sijen (Pro) wees op de kostprijs: “De investeringen die nodig zijn, zoals de aankoop van camera’s, kunnen best gedeeld worden onder meerdere gemeenten.” Maar hij heeft ook vragen bij het bestaan van een LEZ: “Ik vind dat elke auto die door de keuring geraakt, gebruik moet kunnen maken van het openbaar wegennet. Je kan dus ook de keuringsnormen verstrengen. Zo vermijd je dat de problemen opschuiven.”

Technisch moeilijk te realiseren 

De Mortselse burgemeester Erik Broeckx (N-VA) stelt dat een invoering alleen maar zin heeft als de grote verkeersassen binnen de zone vallen. “Antwerpen laat een uitbreiding onderzoeken, in Mortsel vermoedelijk tot aan de Krijgsbaan. Maar voor ons lijkt een LEZ alleen maar zinvol als ook de Statielei, de Antwerpsestraat en de Mechelsesteenweg er in vallen. Daar is de uitstoot het grootst. Het lijkt me technisch wel lastig om zo’n ruimere rand met camera’s te controleren.”

Ook burgemeester Dis Van Berckelaer (Bba) van Borsbeek pleit voor een ruimere afbakening. “De mensen die aan de andere kant van de N11 wonen hebben net zo goed recht op schone lucht. We moeten ons samen beraden over de vraag hoe we inspelen op de gevolgen van de Antwerpse LEZ.”

De Hovese burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) is terughoudender. “We moeten oppassen dat we niet in een ‘lage-emissiezone- hype’ terechtkomen. Eerst moeten we weten of er in Hove een overdreven uitstoot is. En zo ja, wat de exacte oorzaak is. Zijn het auto’s, dan kan worden overwogen om ze trager te doen rijden. Of om vervuilende auto’s effectief te weren.” Nu maandag staat de LEZ op de agenda van het intergemeentelijke kantonnaal overleg.

lvg
Gazet van Antwerpen 01-03-2017 pag. 4

Tags: