Antwerpen krijgt eigen gestapelde tunnel

kade rechteroever

monsters van beton 

 

 

Teken mee

Terwijl er betere alternatieven zijn, gaat de Vlaamse regering door met de vermaledijde Oosterweelplannen.

Wil je hier nog wandelen in al dat lawaai? In wat dan nog rest van het Noordkasteel?

Het gedeeltelijk overkapte BAM-tracé ingekneld door drukke wegen (op- en afrittencomplex Hollandse knoop) bij het Sportpaleis. “Slecht ontworpen”, zegt Ringland. Opmerking: voorlopig is er geen overkapping begroot of voorzien!

 

 

In Maastricht wordt vanavond de Koning Willem-Alexandertunnel in gebruik genomen met twee op elkaar gestapelde tunnelbuizen, en daar zijn de Maastrichtenaren behoorlijk trots op. Maar lang zal de Nederlandse stad niet kunnen genieten van die primeur.

Ook voor Antwerpen ligt er namelijk een ontwerp klaar voor een gestapelde tunnel, samen met de plannen voor twee andere tunnels op het Oosterweeltracé. Tenzij er door een referendum of een gerechtelijke uitspraak alsnog een andere wending zou komen in het dossier, krijgt Antwerpen één tunnel onder de Schelde, één onder twee dokken en het Albertkanaal door, en een derde tunnel die alleen onder het Albertkanaal door gaat.

Begin deze week heeft intendant Alexander D’Hooghe een oproep gelanceerd om internationaal toptalent aan te trekken dat zich wil buigen over de overkapping van de Ring. Hoe de situatie eruit zal zien boven de grond, hoeveel rijvakken er komen op de zuidelijke Ring en welke stukken overkapt worden en wanneer, is dus nog behoorlijk onzeker. Maar voor de noordelijke Ring zijn de plannen wél al klaar.

En het moet gezegd, de tekeningen voor ondergronds Antwerpen zijn toch wel een stuk grootser en indrukwekkender dan de ondergrondse snelweg in Maastricht. Een dubbellaagse tunnel komt er in Antwerpen ook met de Kanaaltunnels die onder het Amerikadok, Straatsburgdok en Albertkanaal (en de kade) door gaan. In dezelfde pakweg vijf jaar wordt een tunnel onder de Schelde gemaakt, én een tunnel onder het Albertkanaal, die zelfs explosie-proef zal zijn. Vrachtwagens met gevaarlijke lading moeten namelijk van en naar de haven ook door die tunnel kunnen rijden.

We zetten per tunnel even de belangrijkste informatie op een rij.

1. SCHELDETUNNEL

Wat? De Scheldetunnel verbindt Linkeroever met rechteroever. Halverwege het Sint-Annabos en de Blokkersdijk gaat de tunnel al onder de grond, om erboven een bosverbinding te kunnen maken met de twee groengebieden. Op rechteroever, aan het Noordkasteel, komt de tunnel weer boven.

Hoe groot? De tunnel is 1,8 km lang en krijgt drie rijstroken per richting. Er komen twee vluchtkokers waarvan er één wordt ingericht als fiets- en wandelkoker. Interessant detail: hier komen geen liften. Fietsers en voetgangers rijden of wandelen over een helling naar beneden en naar boven.

Geschatte kostprijs? 450 miljoen euro (inclusief een bouwdok in Zeebrugge, waar de tunnelelementen worden gebouwd).

Hoe? De tunnelelementen worden verzonken. Er wordt een sleuf gebaggerd, waar de onderdelen in worden gezet, aan elkaar worden gemonteerd en vervolgens weer worden bedekt met zand.

Wanneer? De bouwaanvraag wordt ingediend in het voorjaar 2017. Geplande aanleg vanaf voorjaar 2018. De aanleg van het bouwdok en de tunnel duurt 3,5 à 4 jaar.

2. OOSTERWEELKNOOPPUNT

Hier zijn geen tunnels gepland, maar wel een verdiepte snelweg en een nieuw aansluitingscomplex. Deze zone is een van de knelpunten voor Ademloos, stRaten-Generaal en Ringland, waar de intendant volgend jaar werk van wil maken in zijn ontwerpwedstrijd.

3. KANAALTUNNELS

Wat? De Kanaaltunnels vormen de verbinding tussen de Oosterweelknoop en de R1 bij Merksem en Deurne. De tunnel bestaat uit 4 kokers, die 2 aan 2 gestapeld zijn. De bovenste kokers gaan van en naar het Sportpaleis, de onderste van en naar Nederland (E19).

Hoe groot? De kokers tellen twee rijstroken per richting, en zijn 2,5 km lang.

Geschatte kostprijs? 745 miljoen euro.

Hoe? Door een tijdelijke constructie tot in de Boomse klei, wordt een droge kuip gecreëerd waarin de tunnel wordt gebouwd en vervolgens ondergronds wordt uitgegraven. Er zal altijd een deel van het Albertkanaal bevaarbaar blijven voor schepen, al moeten ze soms beurtelings passeren.

Wanneer? De aanleg begint volgens de planning in het najaar van 2018, en duurt 5,5 jaar.

4. TUNNEL ONDER ALBERTKANAAL

Wat? Deze tunnel verbindt de verdiepte R1 ter hoogte van Deurne met de verdiepte R1 ter hoogte van Merksem. In het midden onder het kanaal ligt de tunnel gestapeld, aan de uiteinden waaiert die uit, en komen de in- en uitgangen van de Kanaaltunnels uit tussen de in- en uitgang van de tunnel onder het Albertkanaal.

Hoe groot? De tunnel is 700 meter lang en telt vijf rijstroken per richting.

Geschatte kostprijs? 1 miljard voor de volledige R1 Noord (onder andere stedelijk plein Sportpaleis, nieuwe aansluitingscomplexen Merksem en Deurne en andere werkzaamheden in die zone zitten daarin).

Hoe? Dezelfde methode als de Kanaaltunnels. (zie 3)

Wanneer? De aanleg begint volgens de planning in het najaar van 2018, en duurt 5,5 jaar.

Gazet van Antwerpen 15-12-2016
http://www.gva.be/cnt/dmf20161215_02627846/overzicht-zo-zullen-de-tunnels-van-het-oosterweelproject-eruit-zien

Tags: