Antwerpen is onze nieuwe filehoofdstad

kade rechteroever

Nooit eerder zo lang aanschuiven op Vlaamse snelwegen door sterke groei avondspits

 

De filezwaarte op de Vlaamse snelwegen heeft vorig jaar een nieuw record gebroken. Dit door een sterke toename van de avondfiles, vooral in de regio Antwerpen. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) bekendgemaakt op basis van het jaarrapport van het Vlaams Verkeerscentrum.

Belangrijkste trendbreuk: op dagbasis is de filezwaarte in Antwerpen nu groter dan in de regio Brussel. In Brussel blijft de ochtendspits wel veel zwaarder dan in Antwerpen. De ochtendfiles (gemiddeld 145 kilometer) zijn vorig jaar op de Vlaamse snelwegen amper langer geworden, maar de gemiddelde avondfile werd 16 kilometer langer en telt nu 121 kilometer. De ringwegen rond Antwerpen en Brussel blijven de grootste knelpunten. Die zijn tijdens de avondspits goed voor 52 procent van alle files.
Het drukste wegvak van Vlaanderen bevindt zich op de Antwerpse Ring tussen Berchem en Antwerpen-Oost, met 137.500 tot 139.500 voertuigen op werkdagen. Met 24.000 tot 26.000 vrachtwagens per dag rijdt er op het zuidelijke deel van de Antwerpse ring dubbel zoveel vrachtverkeer als op de Brusselse ring (tot hooguit 13.000 vrachtwagens).
Het meest verzadigde snelwegstuk van Vlaanderen ligt op de Brusselse Ring in de zone bij UZ Jette. Het meest verzadigde stuk in Antwerpen is de Kennedytunnel. Dat is meteen ook de drukste tunnel van Vlaanderen, met 79.300 voertuigen per dag en per richting.
Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is er duidelijk sprake van oververzadiging, die het wegennet extra kwetsbaar maakt. "Zodra er één incident of ongeval gebeurt, loopt het verkeer helemaal vast", klinkt het. De structurele files lossen ook veel minder vlot op. Op tal van plaatsen blijven die een half uur langer staan.

Minister Weyts kondigt alvast recordinvesteringen aan. "De enige manier om opnieuw perspectief te creëren is investeren. Daarom gaan we recordbedragen investeren in de weg, maar nog meer in de alternatieven voor de auto." Tot het eind van deze regeerperiode wordt 5,8 miljard euro geïnvesteerd in de Vlaamse mobiliteit. Het merendeel van die middelen gaat naar de alternatieven voor de auto: de fiets (300 miljoen euro), het openbaar vervoer (816 miljoen euro) en de waterwegen (2,25 miljard euro). "We gaan de alternatieven nog aantrekkelijker maken, zodat mensen meer verleid worden om over te schakelen", zegt Weyts. In weginfrastructuur pompt de minister 2,7 miljard euro. "Dat is gerekend zonder de grote kosten voor de investeringsprojecten die zich specifiek richten op de grootste probleemgebieden: de Oosterweelverbinding in Antwerpen (3,5 miljard euro) en de herinrichting van de ring rond Brussel (1,5 miljard euro)."

Vrachtverkeer

Opvallend is voorts dat het autoverkeer vorig jaar is blijven toenemen, maar dat het vrachtverkeer gestagneerd is. Die stagnatie werd zichtbaar vanaf april, meteen na de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens. De toename van het verkeer op de Vlaamse snelwegen, die dus volledig voor rekening van het autoverkeer is, bedroeg 0,8 procent op werkdagen en 1,4 procent op zaterdagen. "Als we willen dat de mensen de auto laten staan, zijn meer investeringen nodig in duurzame mobiliteit. Dat is niet alleen een hefboom voor minder files, maar ook voor economische groei en gezondere lucht." Dat zegt Joris Vandenbroucke, fractieleider van sp.a in het Vlaams Parlement, in een reactie op het jaarverslag van het Vlaams Verkeerscentrum. "Hoeveel filerecords moeten er nog sneuvelen voor de Vlaamse en federale regeringen inzien dat ze hun mobiliteitsbeleid over een andere boeg moeten gooien? De schade van die alsmaar groeiende files voor onze economie, ons milieu en onze gezondheid is enorm. Dit land heeft dringend investeringen nodig die ervoor zorgen dat we eindelijk de dominantie van de auto kunnen afbouwen", zegt Vandenbroucke.

Mobiliteitsbudget

De politicus wil dat er volop wordt ingezet op openbaar vervoer, de fiets, gedeelde mobiliteit en alternatieven voor het vrachtvervoer over de weg. "We wachten nu al twee jaar op een nieuw investeringsplan voor de NMBS en Infrabel, nadat de federale regering besliste om 3 miljard te besparen op het spoor. Het gevolg van die besparingen wordt met de dag duidelijker. Waar blijft het mobiliteitsbudget als alternatief voor de salariswagen? Zolang dat er niet is, blijft de regering de files subsidiëren." Uit het laatste Onderzoek Verplaatsings Gedrag bleek volgens Vandenbroucke dat het aandeel van bus en tram in de verplaatsingen van de Vlamingen in 2015 is gezakt van 3,48 procent naar 2,78 procent. "Minister Weyts schrapte in het aanbod en verhoogde de prijzen, maar mensen willen niet meer betalen voor minder openbaar vervoer."

De Morgen 14-03-2017
http://www.demorgen.be/plus/antwerpen-is-onze-nieuwe-filehoofdstad-b-1489452604618/

zie ook The Fundamental Law of Road Congestion: Evidence from US Cities
 

Tags: