Bedrijven willen snel mobiliteitsingrepen

kade rechteroever

OOSTELIJKE TANGENT EN PARALLELWEGEN E17 PRIORITAIR VOOR VLAAMSE OVERHEID


De Wase bedrijven willen dat er snel werk wordt gemaakt van noodzakelijke mobiliteitsingrepen. Op vraag van Unizo kondigde Filip Boelaert, kabinetschef van Vlaams minister voor Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V), aan dat extra parallelwegen op de E17 en de oostelijke tangent in Sint-Niklaas prioritair zijn. "Het duurt soms lang, maar de overheid gelooft sterk in het Waasland als belangrijk economisch knooppunt." De doortrekking van de tram naar Beveren is dan weer geen prioriteit.

De wegen in het Waasland slibben dicht. Al jaren worden er oplossingen aangekondigd voor de E17, N70 en de expresweg E34, maar de realisatie blijft maar op zich wachten. Unizo Waas en Dender nodigde daarom gisteren de kabinetschef van Vlaams minister voor Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) uit. "De Wase bedrijven willen dat het mobiliteitsprobleem ernstig, krachtdadig en snel wordt aangepakt. Als bedrijven hun klanten nog amper kunnen bereiken of omgekeerd, dreigt het Waasland een achtergestelde regio te worden", verwoordde Dirk Belon van Unizo Waas en Dender de vrees van de lokale ondernemers.

Huiswerk klaar

Het Waasland is al sinds eind 2009 klaar met haar huiswerk voor een betere mobiliteit. Het zogenaamde 'plan van de Wase burgemeesters' is gestoeld op drie pijlers: de aanleg van de oostelijke tangent in Sint-Niklaas, parallelwegen langs de E17 en E34 en een nieuwe verbindingsweg tussen de N70 en de E34. Delen van het Wase mobiliteitsplan worden gekoppeld aan de ontwikkeling van de nieuwe Oosterweelverbinding rond Antwerpen, maar Unizo wil dat er al sneller werk van wordt gemaakt. Iets wat kabinetschef Filip Boelaert heeft begrepen. "Het duurt inderdaad allemaal heel lang en dat veroorzaakt frustratie. We moeten echter rekening houden met een hele reeks procedures, die ook nog eens betwist kunnen worden. Feit is dat de Vlaamse overheid het Waasland als een zeer belangrijke regio ziet. Deze streek vormt het economisch hart tussen twee grote steden en ligt vlakbij de enige drie zeehavens van het land. De overheid gelooft in het Waasland en werkt ernstig aan een mobiliteitsoplossing." Volgens Boelaert zullen de oostelijke tangent en de parallelwegen langs de E17 eerst aan bod komen. "Die parallelwegen van de E17 zijn prioritair om het verkeer richting Antwerpen vlotter te doen verlopen. Dit is ook een project waarvoor we het minste tegenstand verwachten. Ook de oostelijke tangent in Sint-Niklaas (de nieuwe verbinding tussen de N70 en E17, red.) is een prioriteit. De MER-procedure is inmiddels afgerond. De onteigeningsplannen zijn klaar. De komende maanden wordt hier grondig aan verdergewerkt."

N70

Verwacht wordt dat er eind volgend jaar effectief kan worden gestart met de aanleg van deze belangrijke nieuwe verkeersader. Ook volgend jaar volgen er ingrepen op de N70 in Nieuwkerken, tussen De Ster en de Kwakkelhoekstraat, en in Sint-Niklaas op de Prins Boudewijnlaan, waar een extra rijstrook komt. De verbinding tussen de N70 en de E34 is nog niet voor morgen. "De aansluiting tussen het Doornpark in Beveren en de expresweg ligt moeilijker. De aansluiting op de N70 kan wel al vroeger gebeuren", aldus Boelaert. "Ook de dringende herinrichting van de N47 in Lokeren heeft al meermaals vertraging opgelopen en nu is er opnieuw extra onderzoek nodig. Hopelijk komt daar snel een oplossing voor, want de nieuwe industriezones aan de E17 vragen om snelle ingrepen. Er is in het Waasland nog heel wat werk voor de boeg. We moeten prioriteiten stellen. Een doortrekking van de tram van Linkeroever naar Beveren is dat niet. Andere zaken zijn momenteel belangrijker."

Joris Vergauwen
Het Laatste Nieuws Waasland 22-05-2012 pag. 17

Tags: